Poetsman / poetsvrouw (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Als jobstudent in de schoonmaak sta je mee in voor de hygiëne en netheid binnen de keuken van het woonzorgcentrum of het woonzorgcentrum en dus het uitvoeren van schoonmaaktaken.

Als jobstudent binnen de uitvoerkeuken sta je mee in voor de hygiëne en netheid binnen de uitvoerkeuken en dus het uitvoeren van schoonmaaktaken en hulptaken keuken.

Voorwaarden?

Minstens 17 jaar oud zijn op de dag van indiensttreding of worden in het jaar van indiensttreding.

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in woonzorgcentrum De Ril.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

  • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
  • Uittreksel uit het strafregister (of volmacht via invuldocument 2)
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën