Rommelmarkt op privédomein

Waarom vergunning aanvragen?

De toelating kadert in een toepassing van artikel 6 van het K.B. dd. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
Overeenkomstig de wetgeving op de ambulante handel is de voorafgaandelijke toelating van de burgemeester nodig voor een rommelmarkt of een rommelbeurs op privaat domein voor zover het verschillende niet-professionele verkopers verenigt.

Voor het bekomen van die voorafgaande toelating  moet de organisator minstens 30 kalenderdagen vóór de geplande datum een schriftelijke aanvraag indienen.

(Meer info? Raadpleeg de Algemene Politieverordening of APV via de website van de gemeente, artikel 74-23bis.)

De APV is te raadplegen via de gemeentelijke website www.middelkerke.be of in het secretariaat van de gemeente.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke