Architectuurprijs

Omschrijving

Het bestuur wil toekomstige bouwers ertoe aanzetten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en aansporen tot vernieuwende, kwaliteitsvolle architectuur. Daarom heeft ze de architectuurprijs Middelkerke in het leven geroepen.
  
Beoordelingscriteria zijn ondermeer het innovatieve karakter, integratie in de omgeving en hun meerwaarde voor de gemeente Middelkerke. De wedstrijd is onderverdeeld in een categorie ééngezinswoningen en een categorie meergezinswoningen.

Editie 2007

Hier vind je de winnaars van de editie 2007.

Editie 2009

Hier vind je de winnaar van de editie 2009.  Bij deze editie werd enkel een prijs uitgereikt in de categorie ééngezinswoningen. 

Editie 2011

Hier vind je de winnaars van de editie 2011.

Editie 2014

Hier vind je de winnaar van de editie 2014.  Bij deze editie werd enkel een prijs uitgereikt in de categorie ééngezinswoningen.

Editie 2017

Hier vind je de winnaar van de editie 2017. Bij deze editie werd enkel een prijs uitgereikt in de categorie ééngezinswoningen.