Gebruik openbaar domein naar aanleiding van werkzaamheden

Omschrijving

Het openbaar domein bevat alles wat geen private eigendom is. Het omvat o.m. wegen, voetpaden, wegbermen, vluchtheuvels, rotondes en pleinen.
Niemand mag voor privé-doeleinden het openbaar domein gebruiken zonder een voorafgaande schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur.  Privé-gebruik van het openbaar domein betekent een deel van het openbaar domein gebruiken om er bv. stellingen, containers, materieel, materiaal, kranen, werkloodsen, enz op te plaatsen.

Werkwijze

Het aanvraagformulier wordt volledig ingevuld afgegeven aan de politie Middelkerke ten minste 30 dagen voor de aanvang van de ingebruikname van het openbaar domein.  Pas na aflevering van de vergunning kan het openbaar domein ingenomen worden. Je mag zelf borden voor parkeerverbod plaatsen. Heb je die niet dan kan je dergelijke borden aanvragen bij het onthaal van het MAC minstens 1 week op voorhand. Voor het plaatsen van andere signalisatieborden zorg je zelf. 

Kostprijs

Een container plaatsen kost € 12 per dag.  Voor alle andere innames wordt € 0,50 per m² per dag aangerekend.  Er wordt steeds minimum € 25 aangerekend.

Verwante info en producten

Belasting op het innemen van een gedeelte van de openbare weg voor inlijving bij een bouwwerf (reglement)
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke