3 meest voorkomende gebreken in huurwoningen

Het agentschap Wonen-Vlaanderen brengt in haar jaarverslag 2017 de resultaten in kaart van 10.980 conformiteitsonderzoeken in Vlaamse woningen. 46% van de gecontroleerde woningen bleken niet te voldoen aan de woonkwaliteitsnormen. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2015, toen nog 47% van alle woningen niet-conform waren. Hoewel het aantal niet-conforme woningen daalt, blijven er vaak enkele inbreuken voorkomen die 15 strafpunten opleveren en bijgevolg ernstig genoeg zijn om de woning ongeschikt te verklaren. 

Gebrek Percentage
Ernstig risico op CO-vergiftiging 13%
Risico op elektrocutie of brand23%
Risico op ontploffing of brand door gebrekkige gas- of stookolie-installatie19%

Een woning is ongeschikt als ze minstens 15 strafpunten heeft. Als de woning een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico vertoont, is ze onbewoonbaar, ongeacht het aantal strafpunten. Ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen mogen niet verhuurd worden en worden opgenomen in een inventaris. De inventarisatie van een woning kan tot een onmiddellijke heffing van minstens 1500 euro leiden.

Bron: Wonen-Vlaanderen (Jaarverslag 2017)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke