5 meest voorkomende gebreken in huurwoningen

Het agentschap Wonen-Vlaanderen brengt in haar jaarverslag 2015 de resultaten in kaart van 13.579 conformiteitsonderzoeken in Vlaamse woningen. 47% of 6.344 gecontroleerde woningen bleken niet te voldoen aan de woonkwaliteitsnormen. Dat is een duidelijke verlaging ten opzichte van 2013, toen nog 57% van alle woningen niet-conform waren. Hoewel het aantal niet-conforme woningen daalt, blijven er vaak enkele inbreuken voorkomen die 15 strafpunten opleveren en bijgevolg ernstig genoeg zijn om de woning ongeschikt te verklaren. Het risico op CO-vergiftiging en tekortkomingen op vlak van elektriciteit spannen de kroon.

Gebrek Strafpunten Percentage
Ernstig risico op CO-vergiftiging 1516%
Geen 2 geaarde stopcontacten in de keuken, naast deze die in gebruik zijn voor de vaste toestellen915%
Risico op elektrocutie of brand1512%
Risico op ontploffing of brand door gebrekkige gas- of stookolie-installatie1511%
Trappen, overlopen en/of borstweringen met gebruiksonvriendelijke elementen311%

Een woning is ongeschikt als ze minstens 15 strafpunten heeft. Als de woning een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico vertoont, is ze onbewoonbaar, ongeacht het aantal strafpunten. Ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen mogen niet verhuurd worden en worden opgenomen in een inventaris. De inventarisatie van een woning kan tot een onmiddellijke heffing van minstens 1500 euro leiden.

Bron: Wonen-Vlaanderen (Jaarverslag 2015)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën