Zitdag sociale huisvesting

Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen)  houden WoonWel, de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee, OCMW Middelkerke en RSVK Westkust een gezamenlijke zitdag.

Wanneer?

De eerstvolgende zitdag vindt plaats op 13 december 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 u.

Wat meenemen?

  • De volgende documenten heb je nodig om in te schrijven:
  • Aanslagbiljet inkomen 2015 (aanslagjaar 2016);
  • Uittreksel bevolkingsregister;
  • Bewijs van huidig inkomen van alle gezinsleden (bij voorbeeld pensioenfiche, werkloosheidsuitkering, …) voorbije zes maanden;
  • Eventueel vonnis bezoekrecht (voor RSVK);
  • Kopie huidig huurcontract(voor RSVK);
  • Eventueel brieven kwaliteitsprocedure of ongeschiktverklaring van de woning (voor RSVK);
  • Opzegbrief (voor RSVK).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën