Zitdag sociale huisvesting

Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen)  houden WoonWel, de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee, OCMW Middelkerke en RSVK Westkust een gezamenlijke zitdag. In principe vindt de zitdag plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 u

Wanneer?

Opgelet! Omwille van de COVID-19-maatregelen is er in mei en juni GEEN zitdag. De eerstvolgende zitdag is normaal voorzien in september.  

Wat meenemen?

  • De volgende documenten heb je nodig om in te schrijven:
  • Aanslagbiljet inkomen 2017 (aanslagjaar 2018);
  • Uittreksel bevolkingsregister;
  • Bewijs van huidig inkomen van alle gezinsleden (bij voorbeeld pensioenfiche, werkloosheidsuitkering, …) voorbije zes maanden;
  • Eventueel vonnis bezoekrecht (voor RSVK);
  • Kopie huidig huurcontract(voor RSVK);
  • Eventueel brieven kwaliteitsprocedure of ongeschiktverklaring van de woning (voor RSVK);
  • Opzegbrief (voor RSVK).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke