Zitdag sociale huisvesting

Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen)  houden WoonWel, de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee, OCMW Middelkerke en RSVK Westkust een gezamenlijke zitdag. In principe vindt de zitdag plaats in Lokaal Dienstencentrum de Stille Meers, van 9.30 tot 11.30 u.

Momenteel is er vanwege de COVID maatregelen GEEN zitdag

Wat meenemen?

  • De volgende documenten heb je nodig om in te schrijven:
  • Aanslagbiljet inkomen 2017 (aanslagjaar 2018);
  • Uittreksel bevolkingsregister;
  • Bewijs van huidig inkomen van alle gezinsleden (bij voorbeeld pensioenfiche, werkloosheidsuitkering, …) voorbije zes maanden;
  • Eventueel vonnis bezoekrecht (voor RSVK);
  • Kopie huidig huurcontract(voor RSVK);
  • Eventueel brieven kwaliteitsprocedure of ongeschiktverklaring van de woning (voor RSVK);
  • Opzegbrief (voor RSVK).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke