Zitdag sociale huisvesting

Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand (met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen)  houden WoonWel, de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee, het welzijnshuis Middelkerke en RSVK Westkust een gezamenlijke zitdag. De zitdag vindt plaats in Lokaal Dienstencentrum de Stille Meers, van 9.30 tot 11.30 u.

De eerstvolgende zitdagen vinden plaats op donderdag 12 januari en donderdag 9 februari 2023. Houdt er rekening mee dat er enkel wordt ingeschreven op afspraak! Een afspraak maak je door rechtstreeks met de sociale woonactoren contact op te nemen: 

 • Welzijnshuis (Celine Petitjean) : 059 31 92 10 
 • Shm Woonwel (Claudia Tytgat) : 059 33 90 50
 • Shm Ijzer en Zee en RSVK Westkust (Tine Desmet) : 058 22 26 00 

Wat meenemen?

De volgende documenten heb je nodig om in te schrijven:

 • Identiteitskaart;

 • Meest recente aanslagbiljet inkomen;

 • Bewijs van huidig inkomen (min. 3 maanden) van alle gezinsleden;

 • (Indien van toepassing) recent attest invaliditeit;

 • (Indien van toepassing)  vonnis/regeling bezoekrecht kinderen;

 • (Indien van toepassing)  bewijs van (inleiding) echtscheiding of ontwrichting huwelijk;

 • Documenten om woonnood te bewijzen (voor RSVK):

  • Kopie huidig huurcontract;

  • Besluit burgemeester en bijhorend technisch verslag;

  • Opzegbrief;

  • Attest dakloosheid;

  •