Vlaamse energielening en energiehuis

Wat is een Vlaamse energielening?

Een Vlaamse energielening is een goedkope energielening die uitsluitend dient voor het financieren van bepaalde energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van het dak of het plaatsen van een condensatieketel.

Men leent niet bij een financiële instelling zoals een bank, maar wel bij een ‘lokale entiteit’. Voor Middelkerke is dit de WVi, de West-Vlaamse intercommunale. Om Vlaamse energieleningen mogelijk te maken voor de lokale inwoners, heeft het gemeentebestuur dan ook, samen met een groot aantal buurgemeenten, een akkoord afgesloten met de WVi.

Hoeveel kan men lenen?

Momenteel kan men maximaal 10.000 euro lenen. De lening wordt dan terugbetaald in maximum 5 jaar. De maximale interestvoet bedraagt 2%. Sommige doelgroepen hebben recht op een renteloze lening.

Waarvoor kan men lenen?

De Vlaamse energielening kan enkel aangegaan worden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken, zoals het vervangen van de ramen door hoogrendementsglas, het plaatsen van een condensatieketel en het plaatsen van dakisolatie. Vanaf heden kan ook een lening aangevraagd worden voor zonnepanelen op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is, er geen enkel glas meer is en al over een hoogrendementsverwarming beschikt.

Een volledige lijst van werken waarvoor men een lening kan aangaan vind je op de website van de WVi

Wil je weten welke energiebesparende maatregel je het best uitvoert, dan kun je altijd een gratis energiescan aanvragen.

Wie kan lenen?

Zowel eigenaar-bewoners, huurders als verhuurders komen in aanmerking voor de energielening. Woningen die enkel gebruikt worden voor vakantieverhuring komen niet in aanmerking. Voor bepaalde doelgroepen wordt extra begeleiding voorzien op technische en/of sociaal vlak.

Nieuwe voorwaarden energielening?

De voorwaarden van de energielening worden in de toekomst aangepast. Op vrijdag 19-5-2017 werd de hervorming goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Onderstaande wijzigingen zullen wellicht uiterlijk 1 oktober 2017 ingaan:

  • Ook niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, ...) en coöperatieve vennootschappen zullen een energielening kunnen afsluiten (aan 1%).
  • De looptijd van de lening zal verlengd worden naar 8 jaar (96 maanden) voor een particulier en naar 10 jaar voor vzw's en sociale doelgroepen.
  • Het maximumbedrag zal verhoogd worden naar 15.000 euro.
  • De sociale doelgroep wordt ook uitgebreid: ook wie het sociaal tarief voor gas en elektriciteit krijgt en huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro, zullen intrestloos kunnen lenen.
  • Vanaf 2019 zullen enkel de sociale doelgroep en verenigingen nog energieleningen krijgen bij de Energiehuizen.
  • Vanaf 2020 is de energielening via het Energiehuis enkel nog voor de sociale doelgroep.

Recht op premies

De overheid beloont het uitvoeren van energiebesparende maatregelen via premies en fiscale tegemoetkomingen. Je verliest deze premies niet wanneer je beroep doet op een energiebesparende lening!

Meer informatie

Wens je meer informatie te bekomen over de Vlaamse energielening of premies waarop je recht hebt bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, dan kun je altijd terecht bij de gemeentelijke woonwinkel. Je kan ook terecht bij het energiehuis of op de website van WVi

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke