EPC-labelpremie

EPC-labelpremie

De EPC-labelpremie wordt vanaf 1-1-2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op de EPC-labelpremie. Je kan deze premie enkel online aanvragen.

Voorwaarden
  • EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019
  • Nieuw EPC opgemaakt na 1/1/2021 en binnen termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC
  • Enkel premie bij labelverhoging volgens de voorwaarden (zie informatieblad)
  • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass
  • Het EPC-attest moet schriftelijk of digitaal ondertekend zijn
Bedrag
  • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
  • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid