Aanpassingspremie

De aanpassingspremie is er voor:

  • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar

  • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad

  • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont

  • het inkomen kleiner of gelijk is aan: 
    • 31.870 € voor een alleenstaande

    • 44.620 € voor een 65-plusser met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met 3.570 € per bijkomende persoon ten laste)

    • 44.620 € voor koppels, eventueel te verhogen met 3.570 € per persoon ten laste

Opgelet: deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Personen ten laste zijn ofwel inwonende minderjarige kinderen, inwonende meerderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald, of inwonende personen die ernstig gehandicapt zijn.

Bij de controle op de inkomensvoorwaarde baseert Wonen-Vlaanderen zich op meest recente aanslagbiljet dat beschikbaar is. In de praktijk zal dit meestal het inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum zijn, maar ook inkomens van 3 jaar of 1 jaar voor de aanvraagdatum kunnen dus voorkomen.

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke