Adresverandering (verhuis)

Hoe moet ik aangifte doen?

Uiterlijk acht dagen na de verhuizing moet je bij de dienst Bevolking jouw nieuw adres opgeven. Je geeft de namen op van alle personen die met je mee verhuizen. Je brengt alle identiteitskaarten mee van de personen die deel uitmaken van jouw gezin (inclusief de kinderidentiteitsbewijzen voorzien van een foto).
De wijkinspecteur komt eerst langs om vast te stellen of je effectief op het aangegeven adres woont. Na het ontvangen van een oproepingskaart, moet je terug naar het gemeentehuis om jouw identiteitskaart te laten aanpassen.
Het inschrijvingsbewijs van jouw wagen dien je niet meer te laten aanpassen. Bij eventuele controle worden je gegevens via een centrale databank geraadpleegd.

Waar moet ik aangifte doen?

Indien je binnen Middelkerke zelf verhuist of van een andere gemeente naar Middelkerke verhuist, dan dient de adresverandering aangegeven te worden bij de dienst Bevolking van Middelkerke.
 
Als je van Middelkerke naar een andere gemeente verhuist, dan dien je jouw adresverandering aan te geven bij de dienst Bevolking van de nieuwe gemeente. Indien je naar het buitenland verhuist, dan moet je dit aangeven bij de dienst Bevolking van Middelkerke.

Enkele tips

  • Vergeet naast familie, vrienden en kennissen ook niet de volgende instellingen op de hoogte te brengen van de verhuis: bank, werkgever, mutualiteit, verzekeringen, vakbond, …..
  • Als huurder moet je de eigenaar tijdig over je verhuisplannen inlichten. Details over de opzegtermijn vind je in het huurcontract.
  • Als dit voorzien is in je contract, mag je niet vergeten een boedelbeschrijving bij vertrek op te stellen.
  • Als je een vrachtwagen of bestelwagen gebruikt, contacteer dan het gemeentebestuur van je nieuwe verblijfplaats en vraag op de dag van de verhuizing een parkeerplaats te reserveren.
  • Contacteer de water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij om de tellers af te sluiten of ze over te dragen op de naam van de nieuwe eigenaar of huurder.
  • Ga naar het postkantoor om de post naar het nieuwe adres te laten nasturen.
  • Vergeet niet de woningverzekering op te zeggen (brand, diefstal, waterschade enz.) en je nieuwe woning te verzekeren.
  • Annuleer je abonnement op kabeldistributie op je oude adres en vraag desgewenst een nieuw abonnement aan op je nieuwe adres.
  • Laat de vaste telefoonlijn afsluiten en neem desgewenst een abonnement op het nieuwe adres. Als je binnen dezelfde telefoonzone blijft wonen, kan je het oude nummer behouden.
  • Vergeet je naam op de bel en de brievenbus niet te verwijderen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke