Wonen op camping of verblijfpark

Middelkerke heeft zeer veel campings en weekendverblijfparken. Veel mensen zouden graag permanent wonen op een camping of een weekendverblijfpark om uiteenlopende redenen: het is goedkoper, het is een aangename manier van wonen, de parken zijn kleine dorpjes op zich, .... Wonen op een camping of een weekendverblijfpark is echter aan strenge regels onderworpen.

Wonen op een weekendverblijfpark

Het permanent bewonen van een weekendverblijfpark is verboden. Enkel personen die per 31/08/2009 reeds minstens 1 jaar op een weekendverblijfpark hun hoofdverblijfplaats hadden, konden in bepaalde gevallen tijdelijk woonrecht krijgen. Het woonrecht werd toegekend door het college van burgemeester en schepenen. De periode om woonrecht aan te vragen is echter voorbij. Indien men er zich tot vestigt, ondanks verschillende waarschuwingen, dan kan de Vlaamse overheid overgaan tot het heffen van een boete van 5000 euro per bewoner.

Wonen op een camping

Het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, kortweg het campingdecreet, had tot doel het saneren van de verblijven op het gebied van hygiëne, comfort en brandveiligheid en het verplichten van objectieve kwaliteitsnormen. Het campingdecreet stelt daarenboven dat permanent wonen verboden is, tenzij men verbonden is met de exploitatie enerzijds of men er reeds voor 2001 gedomicilieerd was anderzijds.
 
Alle campings (kampeerterreinen, kampeerverblijfparken en kampeerautoterreinen) vallen onder de toepassing van het campingdecreet.
 
Met andere woorden, enkel indien men voor 2001 woonde op een camping mag men er blijven wonen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën