Snoeihout

In november wordt opnieuw snoeihout huis-aan-huis opgehaald. Deze gratis ophaling gebeurt alleen op de data zoals vastgelegd in de afvalkalender, indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

Voorwaarden

  • samengebonden met natuurtouw
  • max. 10 bundels (max. 15 kg per bundel)
  • max. 1,5 meter lang

Aangeboden snoeihout dat niet voldoet aan deze voorwaarden wordt niet meegenomen! Er wordt geen snooeihout meer opgehaald buiten deze data.

Je kan dus geen snoeihout op afroep aanvragen!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke