Solariseproject

De gemeente Middelkerke is partner in het Interreg VA grensoverschrijdend Europees project SOLARISE. Dat project wil enerzijds dat er meer zonne-energie geproduceerd wordt en anderzijds dat die zoveel als mogelijk ter plaatse opgeslagen en gebruikt wordt. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen door meer hernieuwbare energie te gebruiken.

Groenhagemolen: draaischijf van zonne-energie

Middelkerke zet in op de erfgoedmolen in Leffinge in de Groenhagestraat. Op die locatie worden zonnepanelen geïnstalleerd waarvan de energie zal gebruikt worden in het molenhuis en voor de openbare verlichting in de Groenhagestraat. De mogelijkheden worden bekeken om op de schuur en in de weide zonnepanelen te installeren.

De opgewekte energie wordt opgeslagen in batterijen om ’s avonds en ’s nachts de openbare verlichting aan te sturen en om het molenhuis aan te sturen. De mogelijkheden worden ook bekeken om laadpalen te voorzien voor elektrische fietsen.

Wat is Solarise?

De partners in het Europees project zijn organisaties uit Frankrijk, Vlaanderen, Nederland en Engeland.

Het project loopt tot en met 30 juni 2021.

Dit project kadert in het Burgemeesterconvenant, waarmee we het engagement aangaan om tegen 2020 onze CO2-uitstoot te verminderen met 20 %. Het draagt bovendien bij tot de verdere promotie van hernieuwbare (zonne-)energie.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke