Burgemeestersconvenant

In de gemeenteraad van 9 april 2015 besliste Middelkerke tot de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, als deel van de groep “Van Zee tot Ijzer”. Naast Middelkerke nemen De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne deel aan deze groep.

Via het Burgemeestersconvenant verbindt men zich om 20% minder CO2 uit te stoten op het grondgebied tegen 2020 en dit gemeten t.o.v. 2011.

Een aantal thema’s dienen vanuit Europa behandeld te worden in het plan, dit zijn:

 • De gebouwen en activiteiten daarbinnen van:
  •  de particulieren (huishoudens)
  •  de tertiaire sector (waaronder kantoren, horeca, zorgsector, winkels, kappers,…)
  •  de gemeente (eigen gebouwen)
 • Openbare verlichting
 • Mobiliteit:
 • Lokale energieproductie

Het Energieactieplan is opgemaakt in samenwerking met WVI en is goedgekeurd door de Europese commissie.

Gezamelijke communicatiecampagne

Tijdens het lanceringsmoment werd de postercampagne, het logo en de website officieel voorgesteld in aanwezigheid van burgemeesters en schepenen. De groep “Van Zee tot IJzer” wil versterkt inzetten op de vier thema’s: wonen, lokale handel en diensten, energie en mobiliteit.

Posters en slagzin

Via de posters zullen de inwoners van de 9 gemeenten gesensibiliseerd worden. Als slagzin voor de campagne werd gekozen voor “Actie(f) voor het klimaat”. Er zullen posters verschijnen van bekende en minder bekende inwoners die een actie demonstreren om minder CO2 uit te stoten zoals de was zuinig te drogen of het plaatsen van zonnepanelen. De postercampagne wil vooral een bron van inspiratie zijn voor jong en oud waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. De burgemeesters van De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne verleenden dan ook hun gezicht aan het eerste campagnebeeld, maar ook personeel, inwoners als het middenveld en bedrijven zullen in het straatbeeld verschijnen. Kandidaten voor de poster kunnen zich melden via milieu@middelkerke.be met je boodschap waarbij je het goede voorbeeld geeft om minder CO2 uit te stoten

Website

Alle acties en/of evenementen die zullen worden georganiseerd in het kader van het Burgemeestersconvenant worden gebundeld op de website www.langlevedewesthoek.be, een initiatief van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels.

Logo en mascotte

Ook een gemeenschappelijk logo mag niet ontbreken in een communicatiecampagne. Zo werd begin dit jaar een wedstrijd uitgeschreven voor de scholen in de regio (5de en 6de leerjaar lager onderwijs en middelbare scholen). Het winnende ontwerp is van de hand van Maïte Heughebaert, een leerling uit het 5e  leerjaar van Stella Maris in Nieuwpoort. Van haar tekening werd een digitaal logo gecreëerd, bedoeld voor alle communicatiemateriaal,  terwijl een grotere versie (mascotte) als blikvanger zal kunnen worden  ingezet bij acties en evenementen. 

Enkele acties:

 • relighting in verschillende gemeentelijke gebouwen
 • sturing HVC en isoleren van verschillende gemeentelijke gebouwen
 • de mogelijkheden bekijken met De Lijn om een systeem van deelfietsen/blue bikes op te zetten aan tramhaltes
 • organiseren infoavonden rond duurzame mobiliteit (o.a. elektrische fietsen)
 • auto's en binnenkort worden fietsen gedeeld door het personeel van gemeente Middelkerke