Asbest

Bij (hecht)gebonden asbest zit de asbest meestal ingebed in een cement-toepassing, zoals bij golfplaten, dakleien en schoorstenen. Zolang het materiaal in goede staat is, komen er nauwelijks vezels vrij.

Ongebonden asbest is de gevaarlijkste vorm. Dit type werd vooral als isolatiemateriaal rond verwarmingselementen en rond leidingen gebruikt. Deze asbestvezels komen onmiddellijk vrij bij elke bewerking.

Voor beide geldt: hoe ouder het asbesthoudend materiaal, des te gemakkelijker komen de vezels vrij.

Aanraken van (hecht)gebonden asbest kan geen kwaad: contact met de huid is ongevaarlijk. Maar als je asbest gaat bewerken of als het materiaal oud en broos is, dan treedt er wel gevaar op. De asbestvezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, net als bij losgebonden asbest. Als je de vezels inademt kan dit ernstige en dodelijke longziekten veroorzaken, zoals longvlieskanker en asbestose.

De eerste symptomen duiken meestal pas op tientallen jaren nadat je in contact kwam met de vezels. Daarom is er sinds 2001 een totaal verbod op de productie en verkoop van asbest.

Asbest in jouw huis? Meestal is er geen gevaar en kan het asbest beter blijven zitten. In het andere geval kan je het vaak zelf veilig verwijderen. Toch moet je voorzichtig zijn. Bij twijfel moet je beroep doen op gespecialiseerde bedrijven. Meer info op www.asbestinfo.eu

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke