Veelgestelde vragen (FAQ)

Een nieuw aanmeldingssysteem invoeren, gaat niet altijd even makkelijk. Daarom een oproep aan jullie:

 • hebben jullie vragen over dit nieuwe systeem?
 • Zijn er zaken waar wij, als gemeentebestuur, rekening mee moeten houden?
 • Zijn er specifieke zaken die we moeten voorzien voor handelaars?

Laat het ons weten! We maken een FAQ (lijst met veelgestelde vragen) op in samenspraak met de verschillende diensten.

Staat je vraag (nog) niet op onderstaande lijst?

FAQ (veelgestelde vragen)

Wat met de gratis muntjes / sociaal tarief?

De muntjes en het sociaal tarief worden afgeschaft.

Waarom?

De toegangsprijs op het huidige containerpark bedroeg 1 euro. Met het nieuwe recyclagepark wordt de toegang gratis.

Wie gratis fracties binnenbrengt, betaalt niets.

Wie betalende fracties binnenbrengt, betaalt daarvoor de prijs per hoeveelheid. (zie tarieven)

Krijgen tweedeverblijvers / campingbewoners toegang tot het containerpark?

De toegang tot het containerpark blijft voorbehouden voor inwoners, tweedeverblijvers, verenigingen en bedrijven.

 • Inwoners via Eid
 • Tweedeverblijvers, verenigingen en bedrijven via een badge.

Wie op een camping verblijft, dient zijn afval aan te bieden aan de campingeigenaar.

Kunnen alle bedrijven / verenigingen een kaart krijgen?

Nee.

Waarom?

Bedrijven

Enkel bedrijven met een zetel of handelsuitbating in Middelkerke, of natuurlijke personen met een handelsuitbating in Middelkerke.

Verenigingen

Personen die voor rekening van een niet-commerciële organisatie met zetel in Middelkerke (= erkend door het gemeentebestuur) met huishoudelijke afvalstoffen of vergelijkbare bedrijfsavalstoffen aanbrengen.

Wat bij een overlijden ?

Mijn moeder / familielid / ....  is overleden, en ik woon niet in Middelkerke. Wat nu?

Antwoord

Je kan hiervoor een tijdelijke pas krijgen om naar het containerpark te gaan. Je kan deze kaart aanvragen via het aanvraagformulier.

 

Ik heb een huis/tweedeverblijf gekocht, maar ik kom niet in aanmerking voor een kaart. Wat nu?

Wellicht werd je nog niet geregistreerd als gedomicilieerde inwoner of tweedeverblijver. Bezorg ons een kopie van je akte via ontvangerij@middelkerke.be. Vermeld duidelijk het adres en je contactgegevens.
 

Hoe kan je betalen?

Er kan enkel betaald worden met de bankkaart.

 

Zijn er niet-toegelaten afvalstoffen?

Volgende zaken worden niet toegelaten op het containerpark:

 • gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen (explosieven, munitie)
 • radioactief afval, uitgezonderd rookdetectoren
 • niet-cementgebonden asbesthoudende materialen
 • krengen van dieren en slachtafval
 • oude en vervallen geneesmiddelen
 • zonnepanelen

Ik heb mijn badge verloren! Wat nu?

Je kan een nieuwe badge aanvragen.

Er wordt hiervoor een kostprijs van 10 euro aangerekend.

Verkeerscirculatie containerpark

plan containepark

(klik op de afbeelding om die te vergroten)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke