Buzzy Pazz voor gezinnen met 3 of meer kinderen ten laste (tussenkomst)

Het gemeentebestuur geeft een financiële tussenkomst van 25% bij de aankoop van een Buzzy Pazz, aan schoolgaande kinderen uit gezinnen van 3 kinderen of meer ten laste.

Voorwaarden

  •  jonger dan 25 jaar zijn bij het begin van het schooljaar;
  •  ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente;
  •  behoren tot een gezin met 3 of meer kinderen ten laste;
  •  een abonnement hebben aangekocht bij De Lijn;
  •  voltijds of deeltijds onderwijs volgen en/of gebonden zijn door een leerovereenkomst (indien het basisonderwijs betreft, moet dit gevolgd worden in een erkende onderwijsinrichting gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke).

Bewijsstukken

Bij dit aanvraagformulier moeten volgende documenten gevoegd worden:

  •  een kopie van het abonnement;
  •  het betalingsbewijs;
  •  een attest van de kinderbijslagkas waaruit blijkt dat er 3 of meer kinderen ten laste zijn.

Privacy

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens en die van je kind(eren) met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van de gemeentelijke reglementen financiële tussenkomsten schoolabonnementen, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens en die van je kind(eren) niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.middelkerke.be voor meer informatie.

Aanvraagformulier

Dit veld wordt enkel gebruikt om een kopie van deze aanvraag te bezorgen.
Voeg hier je bijlages toe
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png.
Voeg hier je bijlages toe
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png.