Parkeren voor aannemers en zorgverstrekkers

Parkeren voor zorgverstrekkers

Vanaf 1 juli 2013
= zorgverstrekkers die huisbezoeken afleggen op grondgebied Middelkerke kunnen een parkeerkaart voor zorgverstrekkers aanvragen.

Met deze parkeerkaart kun je telkens 2 uur parkeren in de betalende zone in Middelkerke en Westende. Leg je parkeerschijf om de starttijd van het parkeren aan te geven. 

Je kan max. 1 parkeerkaart per voertuig krijgen. Op een parkeerkaart kunnen maximaal twee nummerplaten vermeld worden. 

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Een parkeerkaart voor zorgverstrekkers kun je verkrijgen door het aanvraagformulier in te vullen. 
 
Voeg volgende stavingstukken bij je aanvraag:

  • kopie of afdruk identiteitskaart
  • kopie inschrijvingsbewijs van je wagen
  • bewijs van erkenning als zorgverstrekker of organisatie door het RIZIV of door de Vlaamse Gemeenschap

 
Het aanvraagformulier bevat een verklaring op eer waarbij je verklaart huisbezoeken af te leggen in de gemeente Middelkerke.

Waar?

Parkeershop, in het MAC

Leveringstermijn?

Enkele dagen. Je wordt telefonisch verwittigd als je parkeerkaart klaar is.

Kostprijs

€150

De kaart is twee jaar geldig.

Wetgeving

Retributieverordening bovengronds parkeren dd. 21 juni 2011

Parkeerkaart voor aannemers

 Vanaf 1 juli 2013

=  officiële aannemers kunnen bij het uitvoeren van werken of herstellingen voor rekening van derden een parkeerkaart aanvragen om te parkeren in de betalende en de blauwe zone.

Om een kaart te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • officiële aannemer zijn
  • aannemingswerken uitvoeren op grondgebied Middelkerke in een zone betalend parkeren of de blauwe zone in uitvoering van een aannemingscontract
  • inschrijving van het motorvoertuig op eigen naam of een bestendig gebruiksrecht hebben over een motorvoertuig

Werkwijze

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Een parkeerkaart voor aannemers kun je verkrijgen in de parkeershop in het gemeentehuis en dit vanaf 1 juli 2013.
Vul het aanvraagformulier in en bezorg het samen met de nodige stavingstukken aan de parkeershop.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart aanvrager
  • inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig op naam van de aanvrager of het bewijs voorleggen dat de aanvrager een bestendig gebruiksrecht heeft over een motorvoertuig
  • bewijs dat de aanvrager aannemer is (BTW nummer, inschrijving KBO, etc.)

Het aanvraagformulier bevat een verkaring op eer dat de aanvrager aannemingswerken uitvoert op grondgebied Middelkerke in de betalende of blauwe zone.

Waar?

Parkeershop, MAC

Leveringstermijn?

De parkeerkaart wordt onmiddellijk aangemaakt en afgeleverd.

Kostprijs

Per dag:

 € 5 per motorvoertuig van max. 6 meter
 € 10 per motorvoertuig van min. 6 meter en max. 12 meter
 € 15 per motorvoertuig van min. 12 meter

Per week (maandag t.e.m. zaterdag)

€ 30 per motorvoertuig van max. 6 meter
€ 60 per motorvoertuig van min. 6 meter en max. 12 meter
€ 90 per motorvoertuig van min. 12 meter

Wetgeving

Retributieverordening bovengronds parkeren dd. 21 juni 2013