Openbaar groen

Omvang

Het openbaar groen in de gemeente Middelkerke omvat ongeveer 9 begraafplaatsen (53.886 m²), 9 grassportvelden (45.000 m²), 2 openbare parken (90.000 m²), 150 km grachten, 360 km wegbermen, 3.600 m hagen, 25.000 m² siergazons, 41.000 m² heestermassieven en 2.600 hoogstambomen. Middelkerke heeft dus heel wat openbaar groen ter beschikking.

Onderhoud

De aanleg, het onderhoud en het beheer van het openbaar groen wordt verzorgd door de groendienst. Grachten ruimen, bermen maaien, grasvelden en parken onderhouden en ongediertebestrijding zijn taken die vallen onder het gedeelte onderhoud.
Een andere omvangrijke taak zijn de groenprojecten. Deze projecten worden nauwlettend opgevolgd door de groendienst. Zo wordt Middelkerke jaarlijks voorzien van seizoensgebonden bebloeming en groendecoraties. Deze opdracht is telkens een leuke uitdaging voor de dienst.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke