Samen naar een proper ‘8430’ Middelkerke

Vier ploegen, vier zones

 • 4 multidisciplinaire teams, met collega’s uit de vroegere wegendienst, groendienst en reinigingsdienst, worden verantwoordelijk voor wegenis, reinheid en groen in hun toegewezen zone.

Sneller, vollediger en duidelijker

Waarom die zoneploegen? Om sneller in te grijpen met garantie van beschikbare mankracht, materiaal en zorgvuldigheid.

Hoe zijn de zones bepaald?

 • zone Noord is de toeristische zone:
  • strand en kuststrook tot aan Henri Jasparlaan, Parklaan, Koninginnelaan en Cyriel De Grootelaan, inclusief Kerkstraat. 
 • zone Oost: grondgebied tussen Koussestraat, Loviestraat, Vaartdijk en gemeentegrens met Oostende.
 • zone West: Westende-Dorp en Lombardsijde: van de gemeentegrens met Nieuwpoort tussen de Koninklijke Baan, de Koussestraat, de Loviestraat en de Vaartdijk.
 • zone Zuid is qua oppervlakte de grootste en beslaat deelgemeenten Slijpe, Sint-Pieters-Kapelle, Schore en Mannekensvere.

Grote ploeg voor gespecialiseerd materiaal

Naast de zonewerking blijft een ruime ploeg met gespecialiseerd materiaal beschikbaar voor het ganse grondgebied. Denk aan de vrachtwagenchauffeurs, de kraanmachinisten, de operatoren van de kuismachines, de rattenvangers …

Welke ploegen werken niet voor de zones?

 • Specifieke projectploeg voor grotere wegeniswerken: een specialist wegeniswerken coördineert die werken.
 • Beheer van afvalstromen (recyclagepark)
 • Gebouwenonderhoud (schilders, sanitair/elektriciteit, schrijnwerk) vallen niet onder de zonewerking.
 • Daarnaast blijft de werking van de logistieke diensten zoals de garage, het magazijn en de uitleendienst materialen ongewijzigd.

De procedures veranderen niet…

 • Heb je hulp nodig van eender welke technische ploeg in het kader van een project, evenement of werk? Vraag dit aan via de bestaande procedures van de werkopdrachten of uitleenformulieren.

… Oude gewoontes wel.

Collega’s die vaak samenwerken met de diensten die ons grondgebied in orde houden, hadden vroeger misschien rechtstreeks contact met een specifieke ploegbaas of medewerker.

 • Die rechtstreekse link is nu niet meer aangewezen, want de collega werkt misschien in een andere zone.

Heb je nog vragen?

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke