Nieuw fietspad Lombardsijde

Alle werken zijn voltooid en vanaf nu is er in Lombardsijde een volledig geasfalteerd fietspad in twee delen:

• Van aan de Santhovenstraat tot aan de Okay: éénrichtingsfietspad richting Nieuwpoort.

• Van aan de Okay tot aan het Albert I-monument: tweerichtingsfietspad.

• Oversteekplaats en snelheidsremmer aan de Okay.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke