Aanleg fietspad Schorestraat

Vanaf maandag 28 juni 2021 starten de werken.

Exacte locatie en planning van de werken

 • 28/06 - 16/07: vanaf Schorestraat 14 tot de Schoorbakkebrug:
  • nieuwe gracht graven en oude gracht dempen;
  • nieuwe toegangen plaatsen;
  • ophogen gronden;
    
 • vanaf 16/07: rooien van bomen langsheen het traject;
   
 • 09/08 - 31/08: vanaf Brugsesteenweg tot aan Schorestraat 2:
  • nieuwe gracht graven en oude gracht dempen;
  • nieuwe toegangen plaatsen;
  • ophogen gronden;
  • vernieuwen gracht onder rijweg (rijweg 2 weken dicht);
    
 • 31/08 - 29/10: vanaf Schorestraat 14 tot aan Keiemstraat en vanaf Brugsesteenweg tot aan Schorestraat 6A:
  vernieuwen leidingen door nutsmaatschappijen;
   
 • 23/08 - 29/10: uitvoeren werken aan de Schoorbakkebrug (rijweg dicht);
   
 • 01/10 - 29/10: vanaf Schorestraat 2 tot aan Schorestraat 8:
  • nieuwe gracht graven en oude gracht dempen;
  • nieuwe toegangen plaatsen;
  • ophogen gronden;
    
 • 08/11 - 23/12: aanpassen kruispunt t.h.v. Keiemstraat (rijweg tijdelijk dicht) en verdere afwerking bovenbouw fietspad na vrijgave door de nutsmaatschappijen in het gedeelte tussen de Brugsesteenweg en Schorestraat 8 en tussen Schorestraat 14 en Schoorbakkebrug;
   
 • 04/04/2022 - 06/2022: vanaf Schorestraat 8 tot aan Schorestraat 14 (rijweg tijdelijk dicht):
  • aanleg regenwaterriolering;
  • aanleg fietspad;
  • aanpassen bocht.

De planning kan wegens onvoorziene omstandigheden wijzigen of vertraging oplopen.

Plannen

Bewonersbrieven

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke