Aanleg fietspad Schorestraat

Exacte locatie en planning van de werken

 • voorjaar 2022:
  • vanaf Schorestraat 14 tot de Schoorbakkebrug:
   • nieuwe gracht graven en oude gracht dempen;
   • nieuwe toegangen plaatsen;
   • aanleg nieuw fietspad;
   • ophogen gronden;
  • aanpassen kruispunt t.h.v. Keiemstraat (rijweg tijdelijk dicht);
  • vernieuwen buizen Lybaertswalegeleed onder Schorestraat thv huisnummer 10 (rijweg tijdelijk dicht);
    
 • tot eind maart 2022: uitvoeren werken aan de Schoorbakkebrug (rijweg dicht);

De planning kan wegens onvoorziene omstandigheden wijzigen of vertraging oplopen.

Plannen

Bewonersbrieven

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke