Aanleg fietspaden Brugsesteenweg

UPDATE: Vanaf zaterdag 7 mei 2021 is de Brugsesteenweg volledig terug open zijn voor alle verkeer.

Locatie van de werken

  • In eerste instantie worden de bomen gerooid en zal de nieuwe baangracht worden getrokken tussen de Schorestraat en het begin van de bebouwing (nr. 40) in Mannekensvere om dan de oude weggracht te voorzien van een drainage en te dempen. Deze werken worden eveneens uitgevoerd in het gedeelte tussen het einde van de bebouwing (nr. 84) en de aansluiting van het bestaand dubbel fietspad t.h.v. de Uniebrug. Hier worden alle werken uitgevoerd buiten de gewestweg.
  • De Brugsesteenweg zal eveneens op een viertal plaatsen tijdelijk worden onderbroken:
    - De Verbrande Baliesloot (waterloop onder rijweg vóór Uniebrug): vernieuwen koker;
    - aanleg verkeerspoort (t.h.v. nr. 115);
    - De Bruinsloot (waterloop onder rijweg t.h.v. Kerkhoekstraat): vernieuwen buizen;
    - Vladslovaart: vernieuwen en aanpassen brugdek.

De aanleg van het fietspad binnen de bebouwing vanaf huisnr. 40 tot 52 is in uitvoering. Gepland einde van de werken is voorzien april 2021.

Omleidingen

De officiële omleidingen bij de tijdelijke onderbrekingen of bij het afsluiten van de Brugsesteenweg zullen ter plaatse worden aangegeven.

Lokaal verkeer blijft mogelijk via de plaatselijke binnenwegen.

Vanuit de dorpskom Mannekensvere blijven de Rattevallestraat en de Zwarteweg steeds bereikbaar.

Plannen

Bewonersbrieven

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke