Aanleg fietspaden Schorestraat (N302) en Brugsesteenweg (N367)

Sinds september 2019 zijn de werken langs de Brugsesteenweg gestart.

De volgende fase voor de aanleg van het fietspad zal dit jaar starten. Dit heeft te maken met o.a. de onteigeningsperikelen wegens tegenwerking van bepaalde eigenaars.

Waar?

De eerste fase vindt plaats tussen de Diksmuidestraat en de Schorestraat.

Fasering werken

  • 30 september tot april 2020: aanleggen nieuwe grachten en nutsleidingen richting Sint-Pieters-Kapelle. (Beëindigd)
  • 04 november tot en met februari 2020: aanleg nieuwe riolen en herinrichting van het kruispunt Brugsesteenweg/Schorestraat.
    Het kruispunt zal voor alle verkeer afgesloten worden. (Kruispunt terug open voor alle verkeer)
  • Maart 2020: aanleg nieuwe fietspad en toegangen tot de private percelen langs de gewestweg.

Bereikbaarheid huizen

  • Toegang tot boerderijen, akker- en weilanden wordt gegarandeerd, eventueel met een tijdelijke ontsluiting.

Verkeer wordt geregeld met verkeerslichten.

Plannen

Bewonersbrieven

 

Bekenmaking van openbaar onderzoek onteigening

De Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - organiseert een openbaar onderzoek voor onteigening.
De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit kunnen zowel online als in het MAC ingekeken worden:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke