Aanleg fietspaden Schorestraat (N302) en Brugsesteenweg (N367)

Vanaf maandag 30 september starten de werken langs de Brugsesteenweg, dit betreft de eerste fase.

De volgende fasen voor de aanleg van het fietspad zullen pas volgend jaar starten. Dit heeft te maken met o.a. de onteigeningsperikelen wegens tegenwerking van bepaalde eigenaars.

Waar?

De eerste fase vindt plaats tussen de Diksmuidestraat en de Schorestraat.

Fasering werken

 • 30 september tot april 2020: aanleggen nieuwe grachten en nutsleidingen richting Sint-Pieters-Kapelle.
 • 04 november tot en met februari 2020: aanleg nieuwe riolen en herinrichting van het kruispunt Brugsesteenweg/Schorestraat.
  Het kruispunt zal voor alle verkeer afgesloten worden.
 • April 2020: aanleg nieuwe fietspad en toegangen tot de private percelen langs de gewestweg.

Bereikbaarheid huizen

 • Toegang tot boerderijen, akker- en weilanden wordt gegarandeerd, eventueel met een tijdelijke ontsluiting.
 • Woningen binnen het kruispunt Brugsesteenweg/Schorestraat zullen tijdens de werken aan het kruispunt, tijdelijk afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners dienen dan te parkeren t.h.v. de Spermaliehoeve.

Verkeer wordt geregeld met verkeerslichten, uitgezonderd tijdens de werken aan het kruispunt.
Het verkeer tussen Mannekensvere, Schore en Sint-Pieters-Kapelle, de Leeuwenhof- en Hunckevlietstraat zal afgesloten worden tijdens de werken aan het kruispunt.

Omleidingen

 • Naar Schore: via afrit 3 Nieuwpoort > Pervijze > Schore + plaatselijke binnenwegen.
 • Naar Mannekensvere: via afrit 3 > Ramskapelle > Sint-Joris + plaatselijke binnenwegen.

Afvalophaling

 • Wie binnen de werken aan het kruispunt woont, zal restafval, papier en PMD buiten de werfzone moeten plaatsen.
 • Wie buiten de werken aan het kruispunt woont, zal zijn afval op de gebruikelijke locatie kunnen aanbieden.

Plannen

Bewonersbrieven

 

Bekenmaking van openbaar onderzoek onteigening

De Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - organiseert een openbaar onderzoek voor onteigening.
De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit kunnen zowel online als in het MAC ingekeken worden:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke