Badenlaan: verkaveling

De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aan de Badenlaan kent vertraging. Na een klacht en vernietiging van de verkoop beslisten de kopende huisvestingsmaatschappijen en het gemeentebestuur om, in het belang van het woonproject, de verkoopprocedure volledig te hernemen.

Verouderd schattingsverslag

De gemeenteraad keurde in april de verkoop van de verkavelingsgronden aan de Badenlaan aan de woonmaatschappijen IJzer&Zee en Woonwel goed. Kort nadien ontvingen het gemeentebestuur Middelkerke en het OCMW Nieuwpoort een klacht. De klacht werd ingediend bij de toezichthoudende overheid (het Agentschap Binnenlands Bestuur) en stelde dat de verkoop van de gronden werd gebaseerd op een verouderd schattingsverslag. Daarop vernietigde het agentschap Binnenlands Bestuur de betreffende gemeenteraadsbeslissing en desgevallend ook de verkoop.

Wederzijds akkoord tot herneming

De verkoop werd ondertussen in een notariële akte beschreven. Om de voortgang van dit belangrijke huisvestingsdossier niet te belasten wordt de verkoopakte ontbonden. Het gemeentebestuur laat nu zo spoedig mogelijk een nieuw schattingsverslag opmaken, zodat de verkoopprocedure in het beste belang voor alle partijen kan worden hernomen.

Duurzaam wonen voor jonge gezinnen             

Het gemeentebestuur voorziet verder geen problemen en maakt zich sterk dat de nieuwe verkaveling fundamenteel zal bijdragen tot meer leefkwaliteit in Westende-Bad.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke