Tijdslijn van het bouwproject

Tijdslijn: De belangrijkste stappen in het project

Start slectieprocedure

Het gemeentebestuur nodigt geïnteresseerden uit om zich kandidaat te stellen.
17 juni 2019

7 kandidaten

7 inschrijvers stellen hun team en referenties voor
4 oktober 2019

Toen waren ze nog met 4

Na toetsing op financieel en juridisch vlak vallen 3 inschrijvers af.
12 november 2019

Offertes indienen

De 4 kandidaten dienen hun offerte in.
1 juli 2020

Mondelinge toelichting

Mondelinge toelichting van de offertes door de kandidaten.
10 juli 2020

Toewijzen opdracht

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht toe. Beoordeling op o.a. prijs, stedenbouwkundige en architecturale visie.
9 september 2020

Aanvraag omgevingsvergunning

Op 1 juli dient het bouwteam de aanvraag tot omgevingsvergunning in bij de Vlaamse overheid. Vlaanderen neemt 30 dagen de tijd om deze aanvraag te beoordelen naar ontvankelijkheid.
1 juli 2021

Aanvraag tot omgevingsvergunning is ontvankelijk

Op 28 juli laat het departement Omgeving van de Vlaamse overheid weten dat de aanvraag tot omgevingsvergunning ontvankelijk is verklaard. Dat betekent dat het dossier volledig is en correct is ingediend.
28 juli 2021

Start openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt volgens het omgevingsloket van de Vlaamse overheid tussen 7 augustus en 5 september 2021. Het volledige dossier is beschikbaar in het omgevingsloket of bij de dienst ruimte van het gemeentebestuur.
7 augustus 2021

Voorbereidende nutswerken

De nutsmaatschappijen voeren voorbereidende werken uit om de site klaar te maken voor de bouw van het casinoproject.
22 november 2021

Omgevingsvergunning getekend

Vlaams minister Zuhal Demir kwam naar Middelkerke om de omgevingsvergunning voor het casino te ondertekenen. Eind januari starten de echte werkzaamheden.
6 januari 2022

Werken zijn gestart, hoe verlopen de eerste fases?

Na de installatie van de permanente werfomheining en de tijdelijke zeewering (fase 1), start de aanleg van de nieuwe riolering en de graaf- en beschoeiingswerken voor de nieuwe parkeergarage. Die werken (fases 2+3) zouden tegen 30 april klaar moeten zijn.
1 februari > 30 april 2022

Ondergrondse werken nieuwe casinogebouw en ondergrondse garage

In deze fase werkt het bouwteam verder aan de ondergrondse constructies voor de parkeergarage en het nieuwe casinogebouw.
1 mei tot 30 juni 2022

Doorstart ruwbouw, verdere opbouw kelderverdiepingen en rioleringswerken

Na de zomerpauze werkt het bouwteam verder aan de ruwbouw van het gebouw. Vanaf de kelderverdiepingen krijgt de constructie stilaan vorm, met hopelijk de opbouw van de eerste bovengrondse profielen in het najaar 2022. Ook het Epernayplein wordt deels ingenomen als werfzone. In de zone tussen het Epernayplein en de Jean Van Hinsberghstraat wordt een nieuw rioleringstelsel aangelegd.
september tot december 2022

Landschapsdak / afdekking gelijkvloers restaurant en casino

Landschapsdak casino Middelkerke
januari - februari 2023

Ondergrondse parking optrekken wanden en dakplaat

juni 2023

Optrekken hotelverdiepingen tot + 6

Opbouw van het hotel die zal worden uitgebaat door de Flow Hospitality Group.
januari - mei 2023

Oplevering

Het gemeentebestuur en het bouwteam streven naar een openingsdatum van 23 december 2023.
Eind 2023