Herinrichting Kustweg N34 en tramtraject Lombardsijde

Vanaf 17 mei 2019 zal de Kusttram dan niet langer door Lombardsijde rijden, maar wel de Kustweg blijven volgen. Dankzij deze aanpassing wordt het traject korter en krijgt de Kusttram een vlottere en veiligere verbinding tussen Nieuwpoort en Westende.

De haltes Bad, Dorp en Y.M.C.A. worden afgeschaft en vervangen door Zeelaan en Schoolstraat.

Timing

Vanaf 23 april 2019 wordt het kruispunt van de Zeelaan met de N34 afgesloten.
Vanaf dan wordt de noordkant rijrichting (Westende naar Nieuwpoort) van de N34 tussen Westende en Nieuwpoort terug open gezet voor doorgaand verkeer. Langs deze weg kan de matrozenlaan bereikt worden.
De zuidkant blijft dicht. Het verkeer komende van Nieuwpoort zal nog altijd via Lombardsijde dorp moeten rijden en zo de Henri Jasperlaan moeten nemen.
Het kruispunt van de Westendelaan met de N34 blijft momenteel nog open tot en met 16 mei 2019.

Het einde van de werken is voorzien voor eind juni 2019.

Na de zomer worden de tramsporen in Lombardsijde (Zeelaan + N318) definitief opgebroken.

Hinder / bereikbaarheid van de woning

Al deze ingrepen zullen vanzelfsprekend hinder veroorzaken. De handelszaken blijven gedurende deze werken te voet of per fiets bereikbaar.

Afvalophaling

Tijdens de werken zal de afvalophaling gegarandeerd blijven.

Handelaar?

Voor de hinderpremie neemt de Vlaamse overheid zelf contact op met de betrokken handelaars waarvan zij besluiten dat er hinder is. Ze doen dit op basis van de ingave in AGIV-GIPOD.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke