N34/Henri Jasparlaan

Op 22/02 start het Agentschap Wegen en Verkeer met het aanpassen van het kruispunt N34/Jasparlaan.

Einde van de werken

Met goede weersomstandigheden worden de werken afgewerkt tegen midden april.

Aard van de werken

  • Verbeteren van de voetgangers- en fietsoversteek over de tramsporen
  • Verbeteren van de verbinding voor schoolgaande jeugd vanuit de Jasparlaan naar de Britselaan

Hoe?

  1. oversteek maken (chicane) voor zowel fietsers als voetgangers.
  2. fietspad (noordkant- even huisnummers) tussen de oversteek en de Britselaan is nu een enkelrichtingsfietspad. Dit zal een dubbelrichtingsfietspad worden. Hiervoor wordt een stukje van het brede voetpad ingenomen.

Meer info?

Hinder

- auto's richting Nieuwpoort: het verkeer zal altijd door kunnen rijden.

- auto's richting Westende: zullen via Essex Scottishlaan/N318/Badenlaan moeten rijden.

- fietsers komende uit de Jasparlaan: zullen naar het kruispunt met de Badenlaan moeten rijden en daar reglementair aan de lichten oversteken.

- fietsers uit de Britselaan: zullen via Oceaanlaan/Koning Ridderdijk/Strandlaan reglementair kunnen oversteken.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke