Natuurinrichting Schuddebeurze: bouw uitkijkplatform

Wat?

De Schuddebeurze wordt beter toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Hoe?

De VLM bouwt een uitkijkplatform op de bunkersite Bamburg uit de Tweede wereldoorlog. Ook zullen kleine herstelwerken aan de bunkers worden uitgevoerd en zal één bunker ingericht worden voor vleermuizen. Om vandalisme in de bunkers tegen te gaan, worden toegangen afgesloten d.m.v. deuren. Hiervoor kan het natuurinrichtingsproject genieten van Europese subsidiëring via het Interreg-project VEDETTE (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Doel van het project

Het doel van het natuurinrichtingsproject is om Europese topnatuur te realiseren in en om het natuurgebied Schuddebeurze:

  • een aaneengesloten gebied vormen van zure duingraslanden, duinheide, vochtige duinvalleien en struweel
  • het leefgebied van de kamsalamander herstellen
  • de overgang van duinen naar polders natuurlijker maken

Daarnaast worden delen van het natuurgebied beter toegankelijk gemaakt voor het publiek, zonder de natuur te belasten en neemt men maatregelen om de bunkers van de zgn. Atlantikwall-site te bewaren.

Hierin kaderen de werken van volgend jaar, maar ook in de daaropvolgende jaren zullen heel wat terreinwerken worden uitgevoerd.

 

Waar?

Natuurreservaat Schuddebeurze van Natuurpunt.

Wanneer?

Werken starten in 2020.

Contact

Wie vragen of suggesties heeft, kan contact opnemen met de projectleider: els.ameloot@vlm.be of 050 45 81 14.

Meer info nodig?

Wil je op de hoogte blijven van dit project, neem dan contact op met de projectleider.

Bekijk de projectfiche van de werken.

Partners

Met dank aan:

  • De Vlaamse overheid (de Vlaamse Landmaatschappij, VLM en het Agentschap voor Natuur en Bos, ANB)
    Site VLM
  • Europese subsidiëring via het Interreg-project VEDETTE (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
    Site Vedette (Provincie West-Vlaanderen)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke