Renovatie Essex Scottishlaan, Strandlaan en Doornstraat

Update 14 juni

Alle rioleringswerken zijn afgerond.

De aannemer is momenteel bezig met het gieten van de betonverharding in de Strandlaan.

In de Essex Scottishlaan en de Doornstraat is de onderlaag asfalt van de rijweg aangebracht. In de Doornstraat zijn de trottoirs en de parkeerstroken aangebracht. Op het kruispunt Essex Scottishstraat x Doornstraat is men bezig met het verkeersplateau aan te brengen.

In de Essex Scottishlaan is een breuk geweest in de waterleiding, kant Nieuwpoort. Als gevolg daarvan dient tussen het kruispunt met de Doornstraat en het kruispunt met de N34 een nieuwe waterleiding aangelegd te worden. De trottoirs en fietspad in die zone zullen dus vermoedelijk wat vertraging oplopen.

Planning van de werken

De riolerings-, wegenwerken en afkoppelingswerken (op privé-terreinwerken) over de volledige werfzone starten op maandag 5 februari. De straat zal opnieuw toegankelijk zijn vanaf het bouwverlof, omstreeks 16 juli.

Vanaf 16/06 zal de Westendelaan/Lombardsijdelaan weer geopend zijn voor verkeer en zal de N34 op 18/06 gesloten worden voor doorgaand verkeer van Nieuwpoort Richting Oostende, en dit tot 7/07. Bekijk de mogelijke verkeerscirculatie.

Hinder / bereikbaarheid van de woning

Al deze ingrepen zullen vanzelfsprekend hinder veroorzaken. De handelszaken blijven gedurende deze werken te voet of per fiets bereikbaar.

Afvalophaling

Tijdens de werken zal de afvalophaling gegarandeerd blijven. Maak het de ophalers makkelijk en plaats de restafvalzak, papier en PMD buiten de werfzone.

Handelaar?

Handelaars die informatie wensen over ‘hinder bij werken’ kunnen op de gemeentelijke website terecht of op de dienst lokale economie (bureau 1 – MAC).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën