Site Zendmasten wordt groene corridor

Nieuwe, beslissende episode in het verhaal van de site Hector Verhaeghelaan. Het domein dat bekend was door de opmerkelijke rood-witte zendmasten wordt omgevormd tot een domein dat het sportpark De Krokodiel verbindt met de toeristische zone. De ‘minnelijke’ onteigeningsprocedure met federale overheid is ingezet.

Goed overleg

Het leger heeft geen verdere toekomstplannen met de site, zodat het gemeentebestuur zonder problemen zijn rechten als onteigende overheid kan benutten. De onderhandelingen voor de onteigening zijn, op basis van een schattingsverslag, opgestart en verlopen constructief.

Groene corridor

Als het gemeentebestuur uiteindelijk de gronden verwerft, effent dat het pad voor … meer paden. Middelkerke wil dit duinengebied namelijk ontsluiten met het meeste respect voor de omliggende natuur. Het aanleggen van gelijkaardige structuren zoals in de aanpalende Warandeduinen is daar een voorbeeld van. De corridor wordt een groen verbindingstraject tussen de Warandeduinen met de Warandetoren, het sportpark De Krokodiel en het strand en de dijk van Middelkerke.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke