Wegenwerken Spermaliestraat

 

Zoals reeds medegedeeld in onze bewonersbrief van 15 mei 2018 is de aannemer gestart met de opbraak van de Lambertus Coolsstraat (vanaf huisnr. 13 tot Klakkaertstraat) om nadien over te gaan tot de plaatsing van de soilmixwand. In een verder stadium zal de aanleg gebeuren van de nieuwe riolering in de volledige straat. De zijweg van de Lambertus Coolsstraat (huisnrs. 8 tot 22) wordt op een later te bepalen datum opgebroken omdat de rioolwerken daar minder ingrijpend zijn.

Op maandag 13 augustus 2018 wordt er eveneens gestart met de opbraak van de Henri Jansseunestraat om vervolgens over te gaan tot de aanleg van een drukriolering voor het vuilwater. De bestaande riool wordt behouden en zal dienst doen als regenwaterafvoer. Alle huisaansluitingen worden overgekoppeld en vernieuwd.

De aanleg van de bovenbouw in de Spermaliestraat zal eveneens worden verdergezet.

 

Locatie en planning van de werken

  • Maart tot december 2018: aanleg riolering en bovenbouw Spermaliestraat 290-316 + Spermaliestraat 288 – 274 en bouw pompstation.

  • Juni tot september 2018: soilmixwand Lambertus Coolsstraat.

  • Augustus tot november 2018: aanleg riolering en bovenbouw Henri Jansseunestraat

  • September tot april 2019: aanleg riolering en bovenbouw Lambertus Coolsstraat

Deze planning gaat uit van een ideaal weersscenario en zonder onvoorziene omstandigheden.

Hinder / bereikbaarheid van de woning

Om de werken veilig te laten verlopen, is er in de  Spermaliestraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Plaatselijk verkeer is mogelijk, afhankelijk van de planning. Informeer hiervoor bij de aannemer.

De voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen, om de bereikbaarheid naar de woningen te bewaren.

Omleidingen

De omleiding is voorzien langs de ringweg, door de verbindingsweg naar de Diksmuidestraat.

Afvalophaling

Tijdens de werken zal de afvalophaling gegarandeerd blijven. Maak het de ophalers makkelijk en plaats de restafvalzak, papier en PMD buiten de werfzone. In dit geval de Diksmuidestraat of Klakkaertstraat.

Handelaar?

Handelaars die informatie wensen over ‘hinder bij werken’ kunnen op de gemeentelijke website terecht of op de dienst lokale economie (bureau 1 – MAC).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën