Wegenwerken Spermaliestraat

De constructie van de soilmixwand in de Spermaliestraat is bijna afgerond. De rioleringswerken in de Henri Jansseunestraat zijn volop bezig. Zodra de soilmixmachine verdwenen is uit het straatbeeld wordt gestart met de aanleg van de rioleringswerken in de Spermaliestraat zodat het werfverkeer kan doorrijden via de Spermaliestraat en de Diksmuidestraat.

Locatie en planning van de werken

  • November tot februari 2018: soilmixwand Spermaliestraat en pompstation + bouw pompstation.

  • Februari tot bouwverlof 2018: aanleg riolering en bovenbouw Spermaliestraat 290-316, Henri Jansseunestraat + Spermaliestraat 288 – 274.

  • Juni tot september 2018: soilmixwand Lambertus Coolsstraat.

  • September tot april 2019: aanleg riolering en bovenbouw Lambertus Coolsstraat.

Deze planning gaat uit van een ideaal weersscenario en zonder onvoorziene omstandigheden.

Hinder / bereikbaarheid van de woning

Om de werken veilig te laten verlopen, is er in de  Spermaliestraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Plaatselijk verkeer is mogelijk, afhankelijk van de planning. Informeer hiervoor bij de aannemer.

De voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen, om de bereikbaarheid naar de woningen te bewaren.

Omleidingen

De omleiding is voorzien langs de ringweg, door de verbindingsweg naar de Diksmuidestraat.

Afvalophaling

Tijdens de werken zal de afvalophaling gegarandeerd blijven. Maak het de ophalers makkelijk en plaats de restafvalzak, papier en PMD buiten de werfzone.

Handelaar?

Handelaars die informatie wensen over ‘hinder bij werken’ kunnen op de gemeentelijke website terecht of op de dienst lokale economie (bureau 1 – MAC).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën