Wegenwerken Spermaliestraat

Lambertus Coolsstraat

In de week van 10/12/2018: voorbereidende werkzaamheden voor het verder gieten van de boordsteen in slipvorm richting Klakkaertstraat. Deze zou worden uitgevoerd op vrijdag 14/12/2018.  Er wordt ook gestart met de aanleg van het verkeerseiland t.h.v. nr. 15 en in het gedeelte van de straat tussen de nrs. 8 en 22 worden nog de aansluitingen van de bestaande straatkolken vernieuwd en de deksels geplaatst op de pompunits.

In de week van 17/12/2018 wordt eveneens verder gewerkt aan de aanleg van de opritten. In tegenstelling tot alle andere mondelinge en geschreven berichten worden enkel de opritten op het openbaar domein heraangelegd in grijze betonstraatstenen. De opritten op privé worden hersteld. De rest wordt niet verhard, enkel aangelegd in teelaarde en ingezaaid zoals voorheen. Het verkeerseiland wordt bestraat en de fundering van de rijweg wordt aangelegd. Het is de bedoeling om op vrijdag 21/12/2018 de onderlaag van de asfalt aan te leggen en de straat op te kuisen. De resterende afkoppelingswerken van de riolering op het privaat gedeelte van de woningen in de Lambertus Coolsstraat zullen worden opgestart, maar tegen het kerstverlof niet beëindigd zijn.

Henri Jansseunestraat

In de week van 10/12/2018: plaatsing deksels op de pompunits.

In de week van 17/12/2018: afwerken opritten, wegwerken opmerkingen en opkuis straat.

Spermaliestraat

In de week van 10/12/2018: afwerking afkoppelingswerken achterzijde woningen aan de onpare zijde en herstellen terrein voor grondverbetering in oorspronkelijke staat.

In de week van 17/12/2018: verdere aanleg voetpaden, wegwerken opmerkingen en opkuis straat. Op vrijdag 21/12/2018 wordt eveneens de onderlaag van de asfalt aangelegd op het kruispunt met de Lambertus Coolsstraat.

Dit is een korte termijnplanning onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (het weer e.d.). In januari worden de straten verder afgewerkt en als de weersomstandigheden gunstig zijn, wordt de aanleg van de toplaag van de asfaltverharding verwacht in maart.

Hinder / bereikbaarheid van de woning

Om de werken veilig te laten verlopen, is er in de  Spermaliestraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Plaatselijk verkeer is mogelijk, afhankelijk van de planning. Informeer hiervoor bij de aannemer.

Omleidingen

De omleiding is voorzien langs de ringweg, door de verbindingsweg naar de Diksmuidestraat.

Afvalophaling

Tijdens de werken zal de afvalophaling gegarandeerd blijven. Maak het de ophalers makkelijk en plaats de restafvalzak, papier en PMD buiten de werfzone. In dit geval de Diksmuidestraat of Klakkaertstraat.

Handelaar?

Zit jouw onderneming in een werf? Dan ontvang je een schriftelijke kennisgeving van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De kennisgeving gebeurt normaal voor de aanvang van de werken.

Vragen? Bel 1700 - hinderpremie@vlaio.be of www.vlaio.be/hinderpremie.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën