Wegenwerken Spermaliestraat

Lambertus Coolsstraat

Op maandag 17 september start de aannemer met de aanleg van de riolering in de Lambertus Coolsstraat, dit vanaf de Spermaliestraat tot aan huisnr. 13. Verkeer en toegang naar de dokterspraktijk zullen in deze fase gebeuren via de Klakkaertstraat. Bij aanleg van de riolering vanaf huisnr. 13 tot aan de Klakkaertstraat wordt dit via de Spermaliestraat. Eens de hoofdriolering aangelegd, volgen de huisaansluitingen en de afkoppelingswerken op privé. Het affrezen van de asfalt in de zijweg van de Lambertus Coolsstraat (huisnrs. 8 tot 22) zal worden uitgevoerd in de week van 01 oktober om de week daarop te starten met de verdere opbraak en de aanleg van de drukriolering voor vuil water. De bestaande riool wordt behouden en zal dienst doen als regenwaterafvoer. Alle huisaansluitingen worden overgekoppeld en vernieuwd.

Henri Jansseunestraat

In september wordt gestart met de aanleg van de bovenbouw in de Henri Jansseunestraat om vervolgens in de tweede week van oktober de onderlaag van de asfalt aan te leggen samen met het resterend gedeelte in de Spermaliestraat (vanaf Lambertus Coolsstraat tot rotonde).

Spermaliestraat

De aanleg van de bijkomende dienstriool voor vuil water aan de achterzijde van de woningen in de Spermaliestraat (vanaf huisnr. 259 tot 277) wordt opgestart in de week van 08 oktober, gevolgd door de afkoppelingswerken op privé.

Dit is een korte termijnplanning onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (het weer e.d.).

Locatie en planning van de werken

  • Maart tot december 2018: aanleg riolering en bovenbouw Spermaliestraat 290-316 + Spermaliestraat 288 – 274 en bouw pompstation.

  • Augustus tot november 2018: aanleg riolering en bovenbouw Henri Jansseunestraat

  • September tot april 2019: aanleg riolering en bovenbouw Lambertus Coolsstraat

Deze planning gaat uit van een ideaal weersscenario en zonder onvoorziene omstandigheden.

Hinder / bereikbaarheid van de woning

Om de werken veilig te laten verlopen, is er in de  Spermaliestraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Plaatselijk verkeer is mogelijk, afhankelijk van de planning. Informeer hiervoor bij de aannemer.

De voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen, om de bereikbaarheid naar de woningen te bewaren.

Omleidingen

De omleiding is voorzien langs de ringweg, door de verbindingsweg naar de Diksmuidestraat.

Afvalophaling

Tijdens de werken zal de afvalophaling gegarandeerd blijven. Maak het de ophalers makkelijk en plaats de restafvalzak, papier en PMD buiten de werfzone. In dit geval de Diksmuidestraat of Klakkaertstraat.

Handelaar?

Handelaars die informatie wensen over ‘hinder bij werken’ kunnen op de gemeentelijke website terecht of op de dienst lokale economie (bureau 1 – MAC).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën