Veel gestelde vragen

Wie financiert dit project?

Het gemeentebestuur, de Vlaamse gemeenschap en de Europese overheid. De budgettaire impact van dit project is aanzienlijk. Daarom werd beslist om te starten in Westende, omdat de financiering hiervan haalbaar is binnen deze legislatuur. Er wordt hiervoor een budget van 20 miljoen euro voorzien. De realisatie van dit project is mede mogelijk dankzij Interreg - 2 Seas Mers Zeeën, het regionaal ontwikkelingsfonds van de Europese Unie. Dat programma ondersteunt projecten die een duurzaam maritiem gebied ontwikkelen en biedt een subsidie van € 800.000. Het resterende budget is voor rekening van het gemeentebestuur. Momenteel onderzoekt het gemeentebestuur hoe de bouw van ondergrondse parkeergarages een stuk van het project kunnen meefinancieren. Ook de Vlaamse gemeenschap betaalt mee aan het project.

Veel gestelde vragen

Wat met het Rauschenbergplein?

Het Rauschenbergplein wordt een essentieel verbindingspunt tussen de nieuwe promenade en een gerevitaliseerd Westende-Bad. De studieopdracht om het Rauschenbergplein opnieuw te ontwikkelen worden binnenkort toegekend.

De zeedijk tegenover het Rauschenbergplein wordt een mooi, ruim 'verbindingsplein tussen het centrum en het strand. Op de reuzebank kun je naar hartenlust zonnen, een boek lezen of je spelende (klein)kinderen bewonderen.

Mogen er nog fietsers op de nieuwe zeedijk?

Ja, de nieuwe zeedijk wordt een voetgangerszone waar men zich met fietsen e.d. mag verplaatsen aan wandelsnelheid. Dat is nu eenmaal de wegcode. Het nieuwe project voorziet dankzij de herlocatie van de horecaterrassen meer open ruimte. Andere obstakels zoals verlichtingspalen verdwijnen ook. Er zal minder trechtervorming zijn. Veilig wandel- en fietsverkeer is niet alleen een kwestie van een goede infrastructuur, maar ook van gezond verstand van alle weggebruikers. Het lager gelegen wandelpad van de golfdempende uitbouw is exclusief voor voetgangers. 

Veel gestelde vragen

Worden er buitendouches/voetdouches voorzien op de nieuwe zeedijk?

Met de aanleg van de nieuwe zeedijk zal er inderdaad worden gekeken waar het haalbaar is om buitendouches/voetdouches te voorzien. We zijn momenteel nog bezig met de volledige uitwerking ervan, maar in de huidige plannen zijn er al voorzien in de GDU-zone van Westende op een 3-tal plaatsen om de 150m.

Er wordt ook volop gewerkt aan het ontwerp van nieuwe, comfortabele sanitaire huisjes. Die liggen trouwens een beetje verzonken zodat ze minimaal het zicht en het ruimtegevoel beïnvloeden.

Kunnen er nog leveringen gebeuren met een verhuislift?

Dat kan, maar stuur foto’s op naar de uitvoerder/leverancier zodat deze kan nagaan of zijn materiaal geschikt is voor de ondergrond voor jouw appartement.

Kan mijn aannemer de weg innemen voor uitvoering van werken?

Dien je aanvraag in via de politiediensten. Zij onderzoeken je aanvraag en leveren indien mogelijk een vergunning af.

Waarvoor staat de afkorting GDU?

GDU staat voor Golf Dempende Uitbouw. Deze uitbouw is een stijlvolle, lager gelegen wandeldijk die ook dient als keermuur bij extreme golfslag.