Zwembadsite de Krokodiel

De werken starten normaliter in het najaar 2019 en moeten leiden tot een functioneel, duurzaam en hoogwaardig complex, passend in een prachtig duinenpark.

Infomoment in de Branding

Het infomoment over de bouw van het nieuwe zwembad zal plaatsvinden op maandag 30 september in de foyer van De Branding. Het infomoment start om 19.00 u.

Heb je een vraag over het zwembad? Laat het ons al weten. Dan komt het zeker op de infovergadering.

Samenwerking met privépartner

De realisatie, financiering en uitbating van het project wordt door het gemeentebestuur via een publiek-private samenwerking uitgereikt aan een privéconsortium. Na 30 jaar ‘komt het gebouw terug’ naar het gemeentebestuur. In de samenwerkingsovereenkomst staan clausules die een goede staat en up-to-date functies op lange termijn garanderen.

Bouwdoos voor sport en plezier

Het ontwerp van de Vita-groep nodigt uit tot sporten en spelen. Het past als geheel in de unieke duinenomgeving van het vrijetijdspark. Naast aparte baden voor recreatief en sportief zwemmen (van 6 tot 8 banen), bevatten de plannen een mooie horecaruimte en wellnessvoorzieningen. Zwembad ‘De Krokodiel’ (werknaam) beantwoordt zo aan de meest hedendaagse normen en zal geïntegreerd worden in de ontwikkeling van het nieuwe vrijetijdspark.

meer dan 100.000 bezoekers per jaar

Het gemeentebestuur hoopt dat meer dan 100.000 bezoekers op jaarbasis hun weg naar het nieuwe zwembad zullen vinden.

Huidig zwembad blijft operationeel

Tot het nieuwe zwembad zijn deuren opent, blijft het huidige zwembad open. De bouwtermijn zal zo’n 22 maanden bedragen. Van zodra alle procedures doorlopen zijn en de omgevingsvergunning uitgereikt is, kunnen de werken beginnen. Het gemeentebestuur blijft tijdens de werken en de uitbating in nauw overleg met de Vita-groep.

Nieuwe sporthal

Het college van burgemeester en schepenen besloot op 2 juli om de concessie die het voor een nieuw zwembad verleende aan Vita Groep uit te breiden met het realiseren van een sporthal op dezelfde site. De sporthal wordt 32 op 44 meter groot. Met deze stap krijgt het sportpark De Krokodiel een belangrijke invulling. De Middelkerkse sportclubs krijgen voorrang in de nieuwe sporthal.

Ideale timing

In de sport is timing essentieel. Toen de plannen voor het nieuwe zwembad werden voorgesteld konden aandachtige kijkers zien dat de sporthal op de plannen ruimtelijk voorzien was. Het gemeentebestuur besluit nu om praktische, financiële en organisatorische redenen om de bouw van de sporthal sneller in te zetten. De plannen voorzien een indoorcomplex met twee zalen: een traditionele sporthal met alle nieuwste voorzieningen (tribune, sportvloer, bergingen en kleedkamers) en een ruimte in twee niveaus die privaat kan worden uitgebaat.

Voorrang voor clubs

Voor de invulling van de sporthaluren krijgen het gemeentebestuur en de lokale sportclubs absolute voorrang. Resterende, vrije uren kunnen door de uitbater verhuurd worden.

Twee vliegen in één klap

De versnelde realisatie is logisch. Het zwembad en de sporthal vormen één technisch en functioneel geheel. Als het complex in spreekwoordelijke ‘stukken en brokken’ zou worden opgetrokken, drijft dat de bouwkosten onnodig op. Nu wordt de volledige sportinfrastructuur in één beweging gebouwd. Dat betekent één werfinrichting, één bouwtermijn, één bestelcyclus voor gelijkwaardige materialen en het vooruitzicht op de uitbating van een mooi geheel.

Plan voor bestaande sporthallen

Middelkerke heeft momenteel drie sporthallen in gebruik. De komst van de nieuwe Middelkerkse sporthal noopt het gemeentebestuur tot het uitwerken van een toekomstplan voor de bestaande sporthallen. Turnclub De Sirene krijgt eindelijk een vaste zaal in De Bamburg Lombardsijde. De bestaande werkingen en bezettingen in Leffinge en Middelkerke blijven vooralsnog ongewijzigd.

Inplantingsplan

Plan Zwembad

 

 

 

 

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke