Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Omschrijving

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een document waarin de visie op het ruimtelijk beleid wordt omschreven en vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van vandaag zonder deze van morgen te hypothekeren. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Middelkerke werd goedgekeurd bij ministerieel besluit op 23/10/2008 en bestaat uit drie delen:

Deel één is het informatieve gedeelte. Hierin werd de toestand op het moment van opmaak beschreven. Vanzelfsprekend ligt de focus op het ruimtelijke aspect, maar het wordt vanuit de verschillende maatschappelijke oogpunten benaderd.
Deel twee is het richtinggevend gedeelte. In dit hoofdstuk wordt richting gezocht voor de gewenste ontwikkelingen.
Deel drie is het bindend gedeelte waarin door de gemeenteraad specifieke opties worden genomen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ligt ter inzage op het gemeentehuis. 

Nuttige websites

Ruimtelijk structuurplan provincie West-Vlaanderen
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Meer weten?

Maak een afspraak

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke