Vellen van hoogstammige bomen

Voor het vellen van een hoogstammige boom is een omgevingsvergunning of een kapvergunning nodig.

Meer informatie over de vergunningplicht inzake vellen van hoogstammige bomen kan je vinden op het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Let wel, in Middelkerke worden bomen met een omtrek van 30 cm op 1 meter hoogte boven het maaiveld als hoogstammig beschouwd. Dit in tegenstelling tot de gewestelijke definitie die stelt dat een boom hoogstammig is wanneer ze een omtrek heeft van 1 meter op 1 meter hoogte boven het maaiveld.

Via de site van Agentschap Natuur en Bos kan je nagaan of een boom tot een bos behoort.

Als een boom deel uitmaakt van een bos dient een boscompensatievoorstel te worden toegevoegd bij de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Wanneer je in aanmerking komt voor een vrijstelling van omgevingsvergunning dien je alsnog een kapvergunning van het gemeentebestuur te bekomen. 

Het aanvraagformulier hiervoor kan je vinden in het formulierenloket.