Ruimtelijk uitvoeringsplan Duinenzicht

Scopingnota en procesnota

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Duinenzicht voorziet een verdere uitbreiding van het bestaande vakantiedorp Zon & Zee langs de Bassevillestraat. Hiervoor worden het BPA Westende Dorp en het BPA Westende Bad gedeeltelijk herzien.

Hieronder kunt u de startnota en de procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Duinenzicht raadplegen.

Startnota RUP Duinenzicht

Procesnota RUP Duinenzicht