Ruimtelijk uitvoeringsplan Haerlebout

Startnota en procesnota

Het Woonzorgcentrum Haerlebout heeft plannen voor een uitbreiding naar aanleiding van concrete nood aan bijkomende capaciteit. Het gemeentebestuur Middelkerke gaat hiervoor over tot een gedeeltelijke herziening van het BPA Normandlaan. De gedeeltelijke herziening van het BPA is noodzakelijk om een uitbreiding van het woonzorgcentrum juridisch/planologisch te kunnen realiseren.

Hieronder kunt u de startnota en de procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Haerlebout raadplegen.

Startnota RUP Haerlebout

Procesnota RUP Haerlebout

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke