Sociale huisvesting

Het welzijnshuis verhuurt sociale woningen en appartementen in Middelkerke, Westende, Lombardsijde, Leffinge en Slijpe.

De belangrijkste voorwaarden om zich in te schrijven zijn:

  • Meerderjarigheid
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Eigendomsvoorwaarde
  • Inkomensvoorwaarde: het netto belastbaar inkomen mag voor het referentiejaar bepaalde grenzen niet overschrijden

Inschrijven kan pas indien je over de nodige documenten beschikt

Uittreksel uit het bevolkingsregister
Een kopie van het aanslagbiljet van jouw inkomen van 3 jaar geleden of een kopie va een bewijs van het vervangingsinkomen (attest van de mutualiteit, RVA, OCMW, …)

Assistentiewoningen

Er zijn ook 10 assistentiewoningen in Middelkerke beschikbaar

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke