Sociale huisvesting

Het welzijnshuis verhuurt sociale woningen en appartementen in Middelkerke, Westende, Lombardsijde, Leffinge en Slijpe.

De belangrijkste voorwaarden om zich in te schrijven zijn:

  • Meerderjarigheid
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Eigendomsvoorwaarde
  • Inkomensvoorwaarde: het netto belastbaar inkomen mag voor het referentiejaar bepaalde grenzen niet overschrijden

Inschrijven kan pas indien je over de nodige documenten beschikt

Uittreksel uit het bevolkingsregister
Een kopie van het aanslagbiljet van jouw inkomen van je laatste aanslagjaar of een kopie van een bewijs van het vervangingsinkomen (attest van de mutualiteit, RVA, OCMW, …)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke