SPW de Krokodiel

Doordat we op meerdere locaties speelpleinwerking voorzien, werken we met voorinschrijvingen. Alle kinderen die naar de speelpleinwerking komen, moeten zich op voorhand registreren en inschrijven. De betaling gebeurt achteraf en wordt gefactureerd.

Zomervakantie 2021

Tijdens de zomervakantie is er speelpleinwerking voorzien van donderdag 01 juli tot en met dinsdag 31 augustus. 

Op 12 juli, 21 juli en 16 augustus is er GEEN speelpleinwerking. Op deze dagen kan je ook niet terecht in het IBO.

Locaties

 • GS De Duinpieper, Henri Jasparlaan te Westende
 • GS De Bonte Pier, Ieperleedstraat te Leffinge
 • NIEUWE LOCATIE!!! Zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat te Middelkerke

Opgelet!!

Van 23 augustus tot en met 31 augustus is er slechts speelpleinwerking op 1 locatie: CC De Branding, Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke.  Tijdens deze week wordt ook de voor- en na-opvang (van 06.30 u. en tot 19.30 u.) op deze locatie georganiseerd. 

Leeftijdscategorie 

Geboortejaren 2009 tot 2016.

Kinderen met geboortejaar 2017 of jonger kunnen de hele dag terecht in het IBO (06.30 u. - 19.30 u.)

Openingsuren 

09.00 u. tot 16.45 u. 

Om 08.45 u. gaan de deuren open, om 09.00 u. stipt begint de speelpleinwerking. 

Voor- en na-opvang

Voor- en/of na-opvang nodig? Je kan terecht in het dichtstbijzijnde IBO vanaf 06.30 u. en tot 19.30 u. 

 • Locaties: Westende, Leffinge en Middelkerke
 • Tarieven volgens het IBO (0.86 cent per begonnen half uur)
 • Nog nooit naar het IBO geweest? Registreer je op voorhand via de IBO overeenkomst
 • Meer info via ibo@middelkerke.be 

Inschrijven

Schrijf je kind in via http://inschrijvingen.middelkerke.be

De inschrijvingen starten op dinsdag 01 juni 2021 om 17.00 u. en lopen telkens tot donderdag 18.00 u. voorafgaand aan de betreffende vakantieweek. Tot dan kunnen ouders zelf inschrijven en annuleren.

Na de deadline is annuleren niet meer mogelijk zonder doktersbriefje en worden de gereserveerde dagen niet meer terug betaald. Indien men annuleert met een doktersbriefje, moet deze binnen de 7 dagen afgegeven worden op de jeugddienst of gemaild worden naar de jeugddienst. Indien er nog openstaande rekeningen zijn, kunnen ouders niet inschrijven voor de betreffende vakantie en dienen bijgevolg eerst hun rekening te vereffenen.

Hulp nodig bij je inschrijving? Op 1 juni tussen 17.00 u. en 19.00 u. kunnen ouders terecht op de jeugddienst.  Adres: Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke.

Aantal kinderen

60 kinderen per dag/per locatie

Dagprijs 

€ 6 per dag

Inbegrepen

 • De begeleiding van de animatoren
 • Gebruik van materiaal
 • De activiteiten
 • Workshops of uitstappen
 • Vers fruit
 • Een warme maaltijd

Workshops en uitstappen

Wekelijks wordt voor elke leeftijdsgroep een workshop of uitstap voorzien. Dit zal telkens op een andere dag plaatsvinden. Op vrijdag wordt naar de ouders gemaild welke activiteit wordt georganiseerd en wat de kinderen hiervoor moeten meenemen.

Sociaal tarief 

Een sociaal tarief wordt toegekend voor:

 • opvang van een kind dat gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van toelating tot collectieve schuldenregeling voor personen zonder budgetbeheer gekoppeld aan de collectieve schuldenregeling;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van het OCMW;
 • dat ze leefloon genieten maar nog niet in aanmerking komen voor OMNIO-statuut;
 • dat het gezin in budgetbeheer/budgetbeheer gekoppeld aan een collectieve schuldenregeling is.

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage en dient door de ouder zelf aangevraagd te worden aan de jeugddienst. Het sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Mutualiteit 

Ben je aangesloten bij een mutualiteit? Dan kan je genieten van een terugbetaling voor elke dag dat je kind deelneemt aan de speelpleinwerking. Het bedrag is afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Na de betreffende vakantie stuur je het aanvraagformulier door naar jeugddienst@middelkerke.be of geef je dit af op de jeugddienst. 

Fiscale attesten

De gemeentelijke jeugddienst levert fiscale attesten voor kinderen tot 14 jaar die hebben deelgenomen aan de speelplein- of tienerwerking. Deze attesten worden via mail of per post naar de ouders verstuurd in de loop van de maand maart. Op het attest worden de effectief betaalde bijdragen vermeld.  

Huishoudelijk reglement

Bekijk het huishoudelijk reglement

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke