Dijken en geulenroute

Fietsroute in de polders over de eeuwenlange strijd tegen het water

Water: vriend of vijand?

In onze polders is hard gewerkt om het water onder controle te krijgen: weilanden inpolderen, dijken aanleggen, sluizen bouwen. Langs deze route komen we verschillende sporen tegen van die strijd: 18e eeuwse omwalde boerderijen, straten die vroeger dijken waren en er nog de naam van dragen, sluizen, bruggen en kanalen. Ook de Dronkenput, eigenlijk een verzonken waterreservoir, sluit aan bij dit verhaal.

Je passeert het sluizencomplex 'de Ganzenpoot' in Nieuwpoort, waar verschillende afwateringskanalen samenvloeien in de Ijzer. Daar bewonderen we de natuurpracht langs de Ijzerover. Die staat in schril contrast met de stellingenoorlog op deze plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen het water als wapen gebruikt werd om de indringer tegen te houden.

Aan de Polderdijk vinden we het Fort van Nieuwendamme, oorspronkelijk een Spaans verdedigingsfort uit 1584 tegen uitvallen van het protestantse Noorden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog liet de Duitse bezetter hierop bunkers bouwen.