Metamorphosis

Oliver Laric

Oliver Laric zoekt naar nieuwe vormen van hybriditeit en variatie die ontstaan tijdens de distributie van objecten en beelden. Hij tracht te ontsnappen aan de rigide termen die het idee van authenticiteit en auteurschap definiëren en kijkt naar creaties die gemaakt worden in de grijze zones van interpretatie. 'Morphing', is een terugkerend thema in zijn oeuvre. Een computer-algoritme berekent hierbij de overgang, waardoor een vloeiende transitie verzekerd is en talloze nieuwe ontwerpen gecreëerd worden.

Metamorphosis 

Metamorphosis toont de mutatie van een pad naar een tafel. Elke transformatiefase is een beeld op zich, van gelijk gewicht en belang. Laric is hierbij geïnteresseerd in het idee van identiteit, en de complexiteit en ambiguïteit ervan. Doorheen de geschiedenis werden de grenzen tussen man en vrouw of tussen dier en mens duidelijk afgebakend. In verschillende culturen worden zwakke grenzen beschouwd als de plaats waar monsters worden geboren, zoals in het Latijnse gedicht The Metamorphosis van Ovidius. Laric daarentegen zoekt deze niet-binaire, poreuze grenzen juist op. Door het afbeelden van creaties die minder gedefinieerd zijn door categorieën, maakt hij plaats voor een nieuwe relatie van onderlinge afhankelijkheid die de superioritiet van de mens expliciet ongedaan maakt.

Locatie

Strandzone thv Flandrialaan