Ter Strepewandeling

Wandeling over het ontstaan van Middelkerek op de landstrook Testerep. Met o.a. de Dronkenput, Walraversijde (verdwenen vissersdorp) en het beschermd vissershuisje in de Duinenweg

De geboorte van Middelkerke

Deze wandeling toont hoe een smalle landstrook aan zee (de geul Testerep = Ter Strepe) een bewoonbaar gebied werd, door afwatering, sluizen, dijken en geulen. Een landgeul waarop in het midden, tussen Westende en Oostende, Middelkerke zou verrijzen. Maar het water laat zich niet altijd doen...

Zo was de Dronkenput eigenlijk een watervergaarbak die een eigen leven ging leiden. De sluisput, belangrijk afwateringspunt, verzandde en werd gedempt na een verdrinking, het vissersdorp Walraversijde stierf uit, maar werd gereconstrueerd in het provinciaal domein Raversijde.

Gelukkig ligt de kronkelende Duinenweg er nog, ooit de enige verbindingsweg met Oostende, met nog een authentiek bewaard vissershuisje.