Verkeer en openbaar domein

Mobiliteitsplan

Mobiliteit is een onderwerp waar de gemeente veel belang aan hecht.

Middelkerke beschikt over een mobiliteitsplan. Dit plan onderzoekt de verschillende knelpunten op het volledige grondgebied van de gemeente en reikt passende oplossingen aan. Het bevat een samenhangend geheel van maatregelen waarin verschillende verkeerssoorten op een evenwichtige wijze aan bod komen en het betekent een leidraad voor de keuzen i.v.m. de verkeerscirculatie, de voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de straten.