10R-werking

Omschrijving:

De tienerwerking  staat open voor alle jongeren tussen 12 en 16 jaar, die woonachtig zijn of van wie de ouders werken in Middelkerke. De tienerwerking ligt in het verlengde van de speelpleinwerking. D.w.z. dat voor de tieners dezelfde praktische afspraken gelden inzake uurregeling, begeleiding, prijs, betaling en busvervoer zoals voor de speelpleinwerking.

Uurregeling:

De activiteiten vinden plaats vanaf 09.00 u. en eindigen om 17.00 u. Om 17.00 u. gaan alle tieners naar huis of stappen op de bus. De monitoren zijn vanaf 08.30 u. aanwezig op de voorziene locatie.
Om de activiteiten stipt te laten starten, vragen wij om ten laatste om 09.10 u. aanwezig te zijn!

Busvervoer:

De tieners kunnen eveneens beroep doen op het busvervoer (zie halteplaatsen speelpleinwerking). Er is een bus voorzien die een rondrit maakt voor het hinterland en voor de kust. De jongeren worden evenwel aangemoedigd om met de fiets te komen.

Inschrijven?

Voor deze activiteit heb je een vrijetijdspas nodig. Deze is 1 kalenderjaar geldig en is online verkrijgbaar.

Eénmaal je over een vrijetijdspas beschikt, kun je vervolgens inschrijven voor de tienerwerking. Je dient niet op voorhand in te schrijven voor de activiteiten. Net zoals de speelpleinwerking bepaalt de ouder of jongere zelf welke dagen hij of zij naar de tienerwerking komt.

Prijs:

De kostprijs bedraagt 5,00 euro per dag.
Ook jongeren die maar een halve dag komen, betalen de dagprijs van 5,00 euro.
Een zwembeurt bedraagt 1,00 euro.
Inbegrepen zijn: vieruurtje, spelmateriaal, begeleiding, gevarieerde animatie, busvervoer en verzekering tegen lichamelijke ongevallen.

Meebrengen:

  • aangepaste kledij aantrekken of meebrengen want 1 maal per week wordt er gezwommen (meestal op donderdag);
  • een lunchpakket, met uitzondering van de dagen waarop een kookactiviteit is voorzien (meestal dinsdag).

Betaling

Elke dag worden de aanwezigheden genoteerd. De betaling van deelname aan de tienerwerking en de zwembeurten gebeurt via facturatie. Er wordt een factuur opgemaakt na de paasvakantie, na de maand juli en na de maand augustus.
Voor speciale activiteiten (uitstappen) kan een extra bijdrage worden gevraagd van 5 of 10 euro, met een max. van 10 euro per week. Deze activiteiten worden op voorhand per brief meegedeeld.

Let wel, er kan slechts ingeschreven worden voor de tienerwerking indien alle voorgaande facturen bij de speelpleinwerking reeds betaald werden. Bij financiële moeilijkheden kan je steeds terecht bij de jeugddienst of het OCMW. Discretie is verzekerd.

Activiteiten

De activiteiten worden begeleid door 2 gebrevetteerde monitoren.

Tijdens de week zijn er 5 themadagen voorzien die steeds terugkeren:

  • speldag: spelletjes en spelen op maat van tieners;
  • creadag: jongeren wordt de kans geboden hun creativiteit bot te vieren (knutselen, workshops, koken,…);
  • keuzedag: de jongeren en de moni's krijgen de vrijheid om hun dag zelf in te vullen;
  • sportdag: wekelijks zwemmen en/of een sportactiviteit al dan niet in samenwerking met de sportdienst;
  • uitstapdag: jongeren doen een activiteit op verplaatsing.   

Uitstappen

De jongeren voorzien hun eigen lunchpakket.
Als er gevraagd wordt om in te schrijven, kan dit tijdens de tienerwerking bij de monitor(en) van dienst. 
De betaling voor uitstappen gebeurt per factuur.
 

Regelgeving

Bij inschrijving dient iedere ouder zich akkoord te verklaren met het huishoudelijk reglement.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke