Stuurgroep speelpleinwerking

Wat?

De stuurgroep is een adviesorgaan die de speelpleinwerking mee vormgeeft.

Wanneer?

5- tal keer per jaar, periode in samenspraak met alle leden in functie van schoolwerk en examens. 

Hoe?

Er wordt gewerkt volgens een jaarplanning. Voor werkjaar 2021-2022 is dit als volgt:

 • Evaluatie speelpleinwerking en opmaak jaarkalender;
 • Locaties en infrastructuur;
 • Vergadersysteem;
 • Enquêtesysteem;
 • Materiaalsysteem;
 • startdag animatoren;
 • Gradensysteem;
 • Capaciteit speelpleinwerking.

Samenstelling

De stuurgroep bestaat uit animatoren, hoofdanimatoren en de verantwoordelijke jeugdwerker. De jeugdwerker is aanwezig op elke vergadering met raadgevende stem en is tevens samen met de voorzitter aanspreekpunt van de stuurgroep. De schepen kan steeds deelnemen aan vergaderingen, zowel op uitnodiging als spontaan. Eventueel kunnen externe deskundigen de groep aanvullen. 

Taken 

 • Organiseren van activiteiten voor de animatoren;
 • Advies over begeleiding van animatoren; 
 • Advies over gebouwen en infrastructuur van de speelpleinwerking;
 • Advies over structurele veranderingen in de organisatie van het speelplein;
 • Advies over aankoop van spelmateriaal;
 • Advies over vormingen; 
 • Advies over betrekken van ouders en kinderen bij de werking, d.m.v. evaluatieformulieren;
 • Evaluatie van de werking.;
 • Organisatie animatorenweekend. 

Toetreding

Indien animatoren graag willen toetreden tot de stuurgroep, kunnen ze dit simpelweg doen door een mailtje te sturen naar Jeffrey. Een engagement van één jaar wordt verwacht. 

Leden

 • Jeugdwerker en secretaris: Jeffrey De Donder
 • Voorzitter: Jacy V. 
 • Covoorzitter: Mathijs V. 
 • Animatoren: Imke M., Noor V.L., Elize D., Lotte D., Tine J., Wouter O., Elize J., Britney B., Jenthe T., Michiel V., Quinten D.

Meer info?

Wil je meer informatie over de stuurgroep? Neem contact op met Jeffrey.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke