Caravanne

WAT?

De Caravanne is een ontmoetingsplaats die openstaat voor alle jongeren tussen 14 en 17 jaar uit Lombardsijde, Nieuwpoort en omstreken. De Caravanne is in 1997 ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeentelijke jeugddienst van Middelkerke en vzw ARKTOS, een vormingsorganisatie voor jongeren. 

Werkwijze

Wij bieden een zinvolle vrijetijdsbesteding aan. Samen met de jongeren organiseren we activiteiten. De invulling van die activiteiten wordt gedaan door de jongeren zelf, met ondersteuning van de begeleiders.
 
Op een toffe manier leren jongeren inzien dat ze heel wat in hun mars hebben, en eigenlijk meer kunnen dan ze misschien denken. Zo leren ze samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving.

Daarnaast proberen we met elke jongere een vertrouwensband op te bouwen. Het is de bedoeling dat de jongeren ook met eventuele problemen bij ons terecht kunnen. We helpen mee nadenken over het probleem, en verwijzen eventueel door naar andere diensten.

Samenwerking met Nieuwpoort

De jeugddienst in Middelkerke werkt samen met de jeugddienst in Nieuwpoort om jongeren de kans te geven om zich te ontplooien en elkaar te ontmoeten op vastliggende tijdstippen.

Wanneer?

Elke woensdagmiddag en vrijdagavond vindt er in Lombardsijde of in Nieuwpoort een open en laagdrempelige vrijetijdswerking plaats.

  • Woensdag: 14.00u. tot 17.30u.
  • Vrijdag: 19.00u. tot 22.00u. 

Waar?

  • Middelkerke: naast het voetbalplein in de Bamburgstraat te Lombardsijde.
  • Nieuwpoort: jeugdhuis De Sortie, Dudenhofenlaan 2B te Nieuwpoort.

Activiteiten

Ter plaatse organiseren we toffe activiteiten of gaan we op uitstap. Maandelijks wordt samen met de bezoekende jongeren een activiteitenkalender opgemaakt. Deze kun je terugvinden op onze facebookpagina of in het lokaal.

De kostprijs wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat dit voor de jongeren geen probleem kan vormen om naar de werking te komen. De jongeren die deelnemen aan de activiteiten zijn verzekerd tegen ongevallen via de jeugddienst.

Afspraken

Er zijn een aantal afspraken die vanzelfsprekend dienen gerespecteerd te worden, zoals:

respect hebben voor jezelf, voor elkaar en voor het materiaal;
je verstand gebruiken;
niet roken in het lokaal;
geen alcohol drinken, tenzij op een speciale gelegenheid en als je ouder bent dan 16 jaar;
geen drugs gebruiken of onder invloed zijn.

Begeleiding

Twee volwassen begeleiders, Jess (Middelkerke) en Robbe (Nieuwpoort), zorgen met inspraak van de bezoekende jongeren voor een leuke vrijetijdsinvulling. De begeleiders zijn van opleiding maatschappelijk werker en dus geschoold om een buurtgericht vormingsproject te ontwikkelen en te begeleiden.

Meer info

Voor meer informatie over de Caravannewerking of andere vragen, kun je steeds terecht bij Jess.