Caravanne

Wat?

De Caravanne is een ontmoetingsplaats die openstaat voor alle jongeren tussen 12 en 18 jaar uit Lombardsijde en Westende. De Caravanne is in 1997 ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeentelijke jeugddienst van Middelkerke en vzw ARKTOS, een vormingsorganisatie voor jongeren.

UPDATE m.b.t. de CORONACRISIS:
Op 27/10 heeft de Vlaamse Regering in kader van de coronamaatregelen beslist dat er voor +12 jarigen geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd - sport - cultuur) meer is toegestaan.
Bijgevolg blijft de jongerenwerking gesloten.

Werkwijze?

Wij bieden een zinvolle vrijetijdsbesteding aan. Samen met de jongeren organiseren we activiteiten. De invulling van die activiteiten wordt gedaan door de jongeren zelf, met ondersteuning van de begeleiders. Jongeren krijgen zo hun eigen kans om een leuk aanbod voor leeftijdsgenoten aan te bieden.
 
Op een toffe manier leren jongeren inzien dat ze heel wat in hun mars hebben, en eigenlijk meer kunnen dan ze misschien denken. Zo leren ze samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving. We scheppen kansen voor de jongeren om hun vertrouwen te vergroten en meer zelfstandig te worden.

Daarnaast proberen we met elke jongere een vertrouwensband op te bouwen. Het is de bedoeling dat de jongeren ook met eventuele problemen bij ons terecht kunnen. We helpen mee nadenken over het probleem, en verwijzen eventueel door naar andere diensten.

Daarnaast proberen we een goed contact te houden met de buurtbewoners en de directe buren van de Caravanne.

Naar het beleid toe worden signalen gegeven in functie van de noden, behoeften en bekommernissen van de jongeren en de buurt.

Wanneer?

We organiseren toffe activiteiten in de Caravanne of op verplaatsing. De activiteiten vinden plaats op woensdagen van 13.30 u. tot 17.30 u. en op vrijdagen van 19.00 u. tot 22.00 u.
De kostprijs wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat dit voor de jongeren geen probleem kan vormen om naar de Caravanne te komen. De jongeren die deelnemen aan de activiteiten zijn verzekerd tegen ongevallen via de jeugddienst.

Afspraken?

Er zijn een aantal afspraken die vanzelfsprekend dienen gerespecteerd te worden, zoals:

  • respect hebben voor jezelf, voor elkaar en voor het materiaal;
  • je verstand gebruiken;
  • niet roken in het lokaal;
  • geen alcohol drinken, tenzij op een speciale gelegenheid en als je ouder bent dan 16 jaar;
  • geen drugs gebruiken of onder invloed zijn.

Begeleiding?

Vanuit de jeugddienst worden in de Caravanne twee halftijdse medewerkers ingezet. De begeleiders zijn van opleiding maatschappelijk werker en dus geschoold om een buurtgericht vormingsproject te ontwikkelen en te begeleiden.

Meer info?

Voor meer informatie over de Caravanne, de werking of andere vragen, kun je steeds terecht bij de jeugddienst of de begeleiders.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke