Project M.E.G.A.

Inleiding 

Het hoofddoel van M.E.G.A. is kinderen in staat te stellen positieve en gezonde keuzes te maken voor zichzelf. Niet alleen voor lichamelijke gezondheid, maar voor het hele welzijn en welbevinden. M.E.G.A. besteedt veel aandacht aan het ontdekken en stimuleren van sociale vaardigheden die leerlingen helpen om die keuzes te maken. Leerlingen worden aangemoedigd om samen op zoek te gaan naar een zinvol perspectief. Het doel op lange termijn is jongeren in staat te stellen op elk vlak gezonde beslissingen te nemen, dus ook in verband met risicogedrag, genotsmiddelen, omgaan met informatie via het internet en sociale druk.

Wat? 

M.E.G.A. staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord. Het is een preventieprogramma voor leerlingen van de 3de graad basisonderwijs in samenwerking met onderwijs, leerlingenbegeleiding, ouders, politie, jeugdhulp, gezondheidszorg. 

Wanneer?

Tussen de krokusvakantie en de paasvakantie. 

Wie geeft les?

Het lessenpakket bestaat uit 10 lessen.

  • 2 lessen worden gegeven door de jeugddienst (les 'stress' en les 'weerbaarheid');
  • 3 lessen worden gegeven door de politie;
  • 5 lessen worden gegeven door de leerkrachten. 

Toneelvoorstelling

De lessenreeks wordt afgesloten met de toneelvoorstelling 'wat doe je in de kou'. In een wervelende, interactieve show laten we thema’s zoals roken, drank, drugs, groepsdruk, online-gevaren… de revue passeren. Tevens wordt er op een speelse manier alle principes van het M.E.G.A. project samengevat.
De leerlingen geven alle antwoorden, want hun eigen goede antwoord dat is niet ‘nee’ of ‘ja’, dat is ietsiepietsie ingewikkelder dan dat. 

Als afsluiter van het toneel wordt een kinderfuif georganiseerd. 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke