10R-werking

Ben je te oud voor de speelpleinwerking en te jong om alleen met vrienden op stap te gaan,  dan is de 10R-werking beslist iets voor jou! Twee coole animatoren bezorgen je een wilde vakantie en een programma met games, koken, workshops, uitstappen, pretparken, zwemmen en andere (outdoor)sporten. Je krijgt ook de kans om één dag per week samen met de animatoren in te vullen. 

Paasvakantie 2021

Update mbt coronacrisis

Voor alle tieners van 13 tot en met 18 jaar geldt voor het georganiseerd vrijetijdsaanbod:

  • Groepen maken met maximaal 10 personen, begeleiding telt niet mee. (Dit kan ev. uitgebreid worden naar max. 25 personen.)
  • Buitenactiviteiten zijn verplicht. Indien buiten niet mogelijk of haalbaar, dient de activiteit te worden geannuleerd.
  • Activiteiten met intense fysieke contacten zijn uit den boze.
  • Er geldt mondmaskerplicht, tenzij bij intensieve inspanning of als de afstand bewaard wordt. Voor begeleiding geldt te allen tijde mondmaskerplicht.
  • Het volgen van de hygiënemaatregelen en registratieplicht.

Leeftijdscategorie

Geboortejaren 2006 tot 2009.

Inschrijven

U dient op voorhand in te schrijven via https://inschrijvingen.middelkerke.be 
Eenmaal je bent ingeschreven, kan je niet meer annuleren. Indien er geannuleerd moet worden door onvoorziene omstandigheden, kan de jeugddienst gecontacteerd worden. 

Locatie

De 10R-werking vindt plaats in jeugdhuis de Paravang, Westendelaan 38 in Middelkerke (jeugdcentrum). 

Openingsuren

Omwille van de huidige coronamaatregelen vindt de tienerwerking enkel in de namiddag plaats. 
De buitenactiviteit start om 12.45 u. en eindigt om 16.45 u. De animatoren zijn aanwezig vanaf 12.30 u.

Busvervoer

U dient zelf vervoer te voorzien naar en van de locatie van de tienerwerking.

Aantal jongeren

Door de huidige coronamaatregelen kunnen we per locatie slechts 10 kinderen opvangen.  

Let op: dit is een aanbeveling van Bataljong. Van zodra wij verdere richtlijnen ontvangen inzake het jeugdwerk, wordt dit hier gecommuniceerd.

Weekprijs

€ 25 (week 1) en € 30 (week 2). Er is geen warme maaltijd voorzien omdat de activiteiten enkel ’s Middags en buiten moeten plaatsvinden.

De betaling van deelname aan de tienerwerking gebeurt via facturatie. Er wordt een factuur opgemaakt na elke schoolvakantie.

Let op: Er kan slechts ingeschreven worden voor de tienerwerking indien alle voorgaande facturen bij de speelpleinwerking of tienerwerking reeds betaald werden. 

Meebrengen

Je lunchpakket (uitgezonderd op dagen dat een kookactiviteit is gepland of indien je niet kiest voor een warme maaltijd).

Activiteiten

De activiteiten worden begeleid door 2 of 3 gebrevetteerde animatoren. Alle praktische informatie inzake activiteiten wordt op voorhand per mail verstuurd.

Tijdens de week zijn er 5 themadagen voorzien die steeds terugkeren:

  • speldag: spelletjes en spelen op maat van tieners;
  • creadag: jongeren wordt de kans geboden hun creativiteit bot te vieren (knutselen, workshops, koken,…);
  • keuzedag: de jongeren en de moni's krijgen de vrijheid om hun dag zelf in te vullen;
  • sportdag: wekelijks zwemmen en/of een sportactiviteit al dan niet in samenwerking met de sportdienst;
  • uitstapdag: jongeren doen een activiteit op verplaatsing.    

Sociaal tarief 

Een sociaal tarief wordt toegekend voor:

opvang van een kind dat gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering;
opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van toelating tot collectieve schuldenregeling voor personen zonder budgetbeheer gekoppeld aan de collectieve schuldenregeling;
opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van het OCMW;

- dat ze leefloon genieten maar nog niet in aanmerking komen voor OMNIO-statuut;
- dat het gezin in budgetbeheer/budgetbeheer gekoppeld aan een collectieve schuldenregeling is.

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage en dient door de ouder zelf aangevraagd te worden aan de jeugddienst. Het sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Fiscale attesten

De gemeentelijke jeugddienst levert fiscale attesten voor kinderen tot 14 jaar die hebben deelgenomen aan de speelplein- of tienerwerking. Deze attesten worden via mail of per post naar de ouders verstuurd in de loop van de maand maart. Op het attest worden de effectief betaalde bijdragen vermeld. 

Regelgeving

Bij inschrijving dient iedere ouder zich akkoord te verklaren met het huishoudelijk reglement. 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke